fbpx

Nastavnik/ca bilogije, Naatavnik/ca hemije Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik/ca bilogije, Naatavnik/ca hemije Sarajevo

Osnovna škola „Al Amel“ i Srednja škola „Al Amel“
Osik br. 58. Osjek, Ilidža
Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona
Sarajevo“,broj: 23/17), i Odluke Školskog odbora broj: 227/20od 04.02.2020. godine,
Osnovna škola „Al Amel“ i Srednja škola „Al Amel“ Sarajevo raspisuje:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2019/2020.godini za:
1. nastavnik/icabiologije …………… 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme, na određeno vrijeme
do 16.06.2020. godine;
2. nastavnik/ica hemije ……………… 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme, na određeno
vrijeme do 16.06.2020. godine
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne
uslove utvrđeneZakonomo osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Zakonom o
srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom Osnovne škole „Al
Amel“ i Nastavnim planom i programom Srednje škole „Al Amel“, Pedagoškim standardima
i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima i općim
normativima za srednje obrazovanje.
Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni priložiti (orginal
ili ovjerene kopije)
− diploma/svjedodžba o stečenoj spremi ili akademskom zvanju –završen VII stepen
obrazovanja ili završen II ili III ciklus bolonjskog sistema studiranja na nastavničkim
fakultetima ili drugim fakultetima i položenom pedagoškom – psihološkom grupom
predmeta, odgovarajućeg profila stručne spreme utvrđenim u Nastavnom planu i
programu.
− izvod iz matične knjige rođenih;
− uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (orginal ili
ovjerene kopije) i to:
− uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
− uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji
odgovaraju stručnoj spremii profilu koji se traži konkursom;
− uvjerenje o aktivnom poznavanju engleskog jezika;
− uvjerenje o poznavanju arapskog jezika
Zbog mjera racionalizacije u prijavi je obavezno navesti elektronsku adresu e-mail na koju će
se dostavljati obavještenja i odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos, kao i broj
telefona putem kojeg će se kandidati kontaktirati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti e-mailom ili putem pošte na adresu:
OŠ „Al Amel“Sarajevo Osik. br. 58, Osjek, Ilidža
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Osnovna škola „Al Amel“ i Srednja škola „Al Amel“
Osik br. 58, Osjek, Ilidža
+387 33 230 294
s.skolaalamel@gmail.com

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2020

Datum objave: 07.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.