fbpx

Nastavnik demokratije

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik demokratije

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI
74 225 OSJEČANI

OGLAS
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik demokratije – 2 časa jedan izvršilac do povratka radnice sa bolovanja – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 44/17 i 31/18) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sledeću dokumentaciju

1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državljanstvu
4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka
5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)
6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)
7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)
9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Test sa kandidatima će se održati dana 15.10.2019 sa početkom u 10:00 časova a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.
Кontakt telefon kandidata
Dokumente slati na adresu JU OŠ,,Radoje Domanović,, Osječani Gornji; 74225 Osječani

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez radnog iskustva.
Кopije dokumenata moraju biti ovjerene
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
Кandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Procedura prijema:
Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19).

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.