fbpx

Nastavnik fizike Kozluk

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Kočić“ Kozluk

Nastavnik fizike Kozluk

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Petar Kočić“
75413 Kozluk, Drinska 70
Tel: 056/310-110, e-mail: os145@skolers.org
Broj:01-18/20.

Na osnovu člana 113, 114. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
(«Službeni glasnik RS broj 44/17. i 31/18.) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj:74/18.) i Pravilnika o imjenama i dopunama pravilnika o proceduri prijema ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik RS“ broj:26/19.) direktor škole donosi odluku da se raspiše :

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Nastavnik fizike-8 časova, određeno vrijeme do 31.08.2020.godine ,jedan izvršilac –sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Ukoliko se ne javi kandidat sa iskustvom u obzir može doći i pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan ,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ,
4.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pracosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa
5.uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem

(2) Uz potpisanu prijavu pored navedenog ,kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju
na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj:77/09; 86/10;25/14;76/15).
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi
predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana, 04. 02.2020.godine u 13.00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Kozluk obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Petar Kočić“ Drinska 70, 75413 Kozluk.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa ,nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,škola će postaviti na oglasnoj tabli.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.