fbpx

Nastavnik geografije Milići

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, raspisuje: KONKURS NA ODREĐENO BRIJEME

Nastavnik geografije Milići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići ,
raspisuje :

KONKURS NA ODREĐENO BRIJEME

1. Nastavnik geografije 4 časa …. …….1 izvršilac (sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.08.2021),

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16, 66/18), Uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republikie Srpske“, 44/17, 31/18,84/19,35/20, 61/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Slčužbeni glasnik RS“, broj: 74/18 i 26/19).
Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjavju su:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnjnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti zlostavljanja djece, trgovine ljudima, polnog i drugog nasiljalj nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredsava , za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem,
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:
-Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajučoj oblasti.
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje (ukoliko se traži pripravnik).
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.
Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 26.02.2021. godine u 10,30 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Konkurs ostaje otvren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.