fbpx

Nastavnik gitare i nastavnik violine Zvornik

Ovaj oglas je istekao

direktor JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik r a s p i s u j e: К O N К U R S za prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u radni odnos

Nastavnik gitare i nastavnik violine Zvornik

JAVNA USTANOVA OSNOVNA MUZIČКA ŠКOLA „VOJIN КOMADINA“ Z V O R N I К
Broj:01-1572 /19
Na osnovu člana 113. Stav 1. i člana 104. Stav 1. tačka 2 . Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17) i na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 3. ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 31/18) te na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, („Službeni Glasnik Republike Srpske br.74/18), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske br:26/19) ,člana 111.stavova:1,2,3,4,5,i 6.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske br:44/17) direktor JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik r a s p i s u j e:

К O N К U R S
za prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u radni odnos

1. Nastavnik gitare 1 izvršilac, (na određeno vrijeme do kraja nastavne godine ) 22 časa sa zvanjem:
a) diplomirani muzičar –gitarista,
b) diplomirani muzički izvođač ili pedagog ,sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač-gitarista.

Za prijem radnika u radni odnos,pripravnik
2. Nastavnik violine 1 izvršilac pripravnik, godinu dana (do isteka pripravničkog staža) 24 časa sa zvanjem:
a) diplomirani muzičar –violinista,
b) diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom,obrazovni profil:muzički izvođač-violinista

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI :
1) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,k
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

POSEBNI USLOVI:
1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3 ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
5) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otačbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otačbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenja o položenom stručnom ispitu, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 16.10.2019. godine u 10 časova, u prostorijama JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se ne pojavi na testiranju i intervju smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola „Vojin Кomadina“ ul. Sveti Sava broj 71/A, 75400 Zvornik.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.