fbpx

Nastavnik hemije Drinić

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ DRINIĆ

Nastavnik hemije Drinić

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA DRINIĆ,
CENTAR BR.13,DRINIĆ

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik hemije, 4 časa,1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno -obrazovnom procesu na određeno vrijeme do kraja školske 2019/2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin RS ili BiH,
2. da je punoljetan,
3. da je radno sposoban,ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci
4. da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djece,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
5. uvjerenje o podacima iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva , ličnosti,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugod nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz stava 1.tačka 4 i tačka 5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko -metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio navedeno,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita,
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ,
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno -otadžbinskog rata ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog nza boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju SLGL br.44/17 i 31/18 ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Кandidati su dužni dostaviti opvjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćenje kandidatima.
Prijave na konkurs slati na adresu škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole ,a po mogućnosti i na iinternet stranicu.
Intervju i testiranje će se obaviti u petak (23.08.2019. godine u 9 časova).

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u srestvima javnog infgormisanja (“Glas Srpske”).
Škola će pismenim putem obavjestiti učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.