fbpx

Nastavnik informatike Konjic

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNŽ/K“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 62. Pravila škole, čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („Sl. novine HNK/Ž br. 8/18 i 7/19), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja HNK/Ž br. 05-02-30-1508/20 od 18.08.2020. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 38-315-08/20, raspisuje se K O N K U R S za prijem u radni odnos

Nastavnik informatike Konjic

Na osnovu čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNŽ/K“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 62. Pravila škole, čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („Sl. novine HNK/Ž br. 8/18 i 7/19), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja HNK/Ž br. 05-02-30-1508/20 od 18.08.2020. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 38-315-08/20, raspisuje se

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

  • nastavnik informatike – 1 izvršilac (8 časova sedmično)

USLOVI:

Opći uslovi: predviđeni Zakonom o radu

Posebni uslovi: predviđeni Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNŽ/K“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), Pedagoškim standardima i normativom za osnovno obrazovanje u HNK („Sl. novine HNŽ/K br. 4/05), NPiP-om, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka OŠ „Parsovići“.

Potrebna dokumentacija (ovjerena kopija ili original):

  • prijava sa kraćom biografijom,
  • diploma o završenoj odgovarajučoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • potvrda/uvjerenje o pripadnosti nekoj od kategorija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica u HNK („Sl. novine HNK“ br. 6/18), ukoliko kandidat pripada tim kategorijama.

Kandidati koji budu ispunjavali konkurskom propisane uslove obavezni su pristupiti provjeri znanja i sposobnosti radnog mjesta (intervju), o čemu će biti naknadno obaviješteni. Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri. Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje od suda, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca (ovjerena kopija ili original) i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Prijave na konkurs sa svim potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Osnovna škola Parsovići

Parsovići b.b.

88 409  Buturović Polje

sa naznakom

„za Konkursnu komisiju“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.04.2021

Datum objave: 02.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.