fbpx

Nastavnik matematike – pripravnik, Nastavnik nastavnog predmeta Mašine i operacije

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik matematike - pripravnik, Nastavnik nastavnog predmeta Mašine i operacije

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, br. 24/2019), raspisuje se

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik matematike – pripravnik, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
2. Nastavnik matematike – pripravnik, 1 izvršilac, 3 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
3. Nastavnik nastavnog predmeta Mašine i operacije – pripravnik, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vreme, do 31.08.2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
*Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
*Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
*Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
*Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:
Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, i to:
Za radno mjesto pod brojem 1 i 2:
Profesor matematike
Diplomirani matematičar
Profesor matematike i informatike
Profesor matematike i računarstva
Diplomirani matematičar i informatičar
Profesor matematike i fizike

Za radno mesto pod brojem 3:
Diplomirani inženjer tehnologije (svi odsjeci osim tekstilnog)

Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
Uverenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Кandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 16.10.2019. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole kao i na internet stranici škole, najkasnije tri dana pre zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JU Tehnički školski centar Zvornik, Кarakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: www.zzzrs.met

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.