fbpx

Nastavnik matematke Milići

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ Milići r a s p i s u j e: К O N К U R S za prijem radnika na neodređeno vrijeme:

Nastavnik matematke Milići

JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“
Milići
r a s p i s u j e:

К O N К U R S
za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1. Nastavnik matematike 1 izvršilac puna norma časova.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to :

Opšti uslovi :
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi- priložiti:
profesor matematike,diploomirani profesor matematike,profesor matematike i informatike,profesor matematike i računarstva,profesor matematike i fizike.

Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju-školi.
Jedna godina radnog iskustva u školi ,: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,
Položen stručni ispit : uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan obrazovno-vaspitni rad.

Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju, za bodovanje i to :
1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja -školovanja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
3)uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 01.02.2021. godine u 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, koji formalno-pravno ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Prijave, sa naznakom prijava na konkurs, slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar
“Milutin Milanković”
Nikole Tesle 34
75446 Milići

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.