fbpx

Nastavnik muzičke kulture, Pedagog škole JU Osnovna škola „Alija Isaković“

JU Osnovna škola „Alija Isaković“

Nastavnik muzičke kulture, Pedagog škole JU Osnovna škola „Alija Isaković“

Na osnovu čl. 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, i 5/04), čl. 112. Pravila JU Osnovne škole „ Alija Isaković“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž broj: 05-02-30-1498/20 od 18.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora br. 073-36-01-511-2/20 od 03.09.2020. godine, JU Osnovna škola „Alija Isaković“ Prozor, r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za slijedeća radna mjesta

A)Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

-Nastavnik turskog jezika………. 1 izvršilac (2 časova sedmično)

-Nastavnik muzičke kulture…….. 1 izvršilac (4 časa sedmično)

-Nastavnik njemačkog jezika……. 1 izvršilac (8 časa sedmično)

B) Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa funkcije, a najdalje do 15.07.2021. godine

-Nastavnik islamske vjeronauke….. 1 izvršilac(20 časova sedmično)

C) b. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljinog odsustva, a najdalje do 21.03.2021. godine

-pedagog škole……………………..1 izvršilac (/2 radnog vremena)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da imaju stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente ( original ili ovjerene kopije ):

1. Prijava na konkurs sa kraćom biografijom

2. Diploma o stručnoj spremi

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Izvod iz matične knjige rođenih

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju, kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:

JU OŠ „ Alija Isaković “ Prozor

Ul. Kralja Tomislava bb

88 400 Prozor

sa naznakom

„za Konkurs“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: ..

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.