fbpx

Nastavnik/profesor razredne nastave Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana  96.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. Novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 ), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a (Sl. Novine HNK-a  broj: 8/18), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-530/21 od 23.03.2021. godine,  Odluke Školskog odbora Javne ustanove „VI osnovne škole“ Mostar br. 05-30-171-1/21 godine od 13.04.2021. godine,  Školski odbor Javne ustanove  „VI osnovne škole“ Mostar, raspisuje K  O  N  K  U  R  S za popunu sljedećih radnih  mjesta

Nastavnik/profesor razredne nastave Mostar

Na osnovu člana  96.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. Novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 ), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a (Sl. Novine HNK-a  broj: 8/18), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-530/21 od 23.03.2021. godine,  Odluke Školskog odbora Javne ustanove „VI osnovne škole“ Mostar br. 05-30-171-1/21 godine od 13.04.2021. godine,  Školski odbor Javne ustanove  „VI osnovne škole“ Mostar, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za popunu sljedećih radnih  mjesta

  1. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenica sa porodiljskog odsustva, a najdulje do 30.06.2021. godine
  1. Nastavnik/profesor razredne nastave, 3  izvršioca

Izabrani kandidati će prije zaključivanja Ugovora o radu biti obavezni dostaviti Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani (ne starije od 6 mjeseci),  uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 3 mjeseca) i uvjerenje MUP-a o neosuđivanju (ne starije od 3 mjeseca).

Kandidati, pored općih Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa  moraju da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Nastavnim planom i programom i normativnim aktima Javne ustanove „VI osnovne škole“ Mostar.

Uz prijavu za tačno naznačeno radno mjesto sa kraćom biografijom i kontakt telefonom,  kandidati su obavezni priložiti:

  • Diplomu – dokaz o stručnoj spremi (original ili  ovjerena kopija)
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok trajanja)
  • Uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od  6  mjeseci),

Za dodatnu dokumentaciju priložiti originale ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Pismeno testiranje  će se održati dana 27.04.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama škole. Usmeno testiranje će biti istog dana nakon okončanja pismenog testiranja.                                                                             

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

J.U. VI OSNOVNA ŠKOLA Mostar

(sa naznakom za  Konkursnu komisiju)

Alekse Šantića br. 10

88 000  M o s t a r

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 30.04.2021

Datum objave: 15.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.