fbpx

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja škole Mostar

Ovaj oglas je istekao

Osnovna Škola Petra Bakule Mostar

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja škole Mostar

Temeljem članka 97. Zakona o Osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine HNŽ“ br. 5/00, 4/04,5104), l/14 i 7/16, članka 88. i 89. Statuta Osnovne Škole Petra Bakule i sukladno Pedagoškim standardima i normativima osnovnog školstva (,,Narodne novine HNŽ” br. 4/05), Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ br. 05-02-30-528/20), Školski odbor Osnovne Škole Petra Bakule Mostar (Odluka br. 02-30-208/20 od 22.05.2020. godine), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

1. Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • imati višu ili visoku stručnu spremu
 • ispunjavati uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu
 • imati najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

2. Dodatni uvjeti:

 • da nisu angažirani na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa (dostaviti ovjerenu izjavu)
 • da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi , do drugog stupnja, s bilo kojim članom školskog odbora Osnovne Škole Petra Bakule (dostaviti ovjerenu izjavu)
 • da nisu kažnjavani

3. Kandidati su obvezni dostaviti pismenu prijavu, životopis, program rada za mandatni period te sljedeća dokumenta (original ili ovjerene preslike):

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
 • uvjerenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • ovjerene izjave iz točke 2.

Liječničko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju kaznenog postupka dostavlja samo izabrani kandidat.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljen intervju. O danu i satu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PETRA BAKULE MOSTAR

Ulica kralja Tomislava br. 9

88 000  Mostar

s naznakom ,,natječaj za ravnatelja”

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.