fbpx

Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Mostar

Ovaj oglas je istekao

Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje natječaj:

Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Mostar

Detaljno o natječaju:

Večernji list, 20.04.2021.

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 117.,120. i 121. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, ur. broj: 01-2562/21 Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana bilinogojstvo (napredovanje) – 1 izvršitelj

2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana ekologija i zaštita okoliša-1 izvršitelj

EKONOMSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana financije, skupina predmeta „financije“ (napredovanje)-1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana menadžment, skupina predmeta „menadžment“ (napredovanje)-1 izvršitelj

3. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija, predmet „Osnove ekonomije“ i predmet „Međunarodna ekonomija“ -1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana menadžment, za kolegije studija „Turizam i zaštita okoliša“, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (napredovanje) -1 izvršitelj

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na interdisciplinarno područje, znanstveno polje geografija, znanstvena grana društvena geografija (napredovanje)-1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta (napredovanje)-1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana diskretna i kombinatorna matematika, za potrebe Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike (napredovanje)-1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na područje društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (bez zasnivanja radnog odnosa) -1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na područje  prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i medicinska biofizika za potrebe Medicinskog fakulteta (bez zasnivanja radnog odnosa)-1 izvršitelj

6. izbor u umjetničko-nastavno zvanje viši asistent na umjetničko područje, interdisciplinarno umjetničko polje, grana glazbena pedagogija (bez zasnivanja radnog odnosa) -1 izvršitelj

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana biokemija i molekularna biologija za potrebe Medicinskog fakulteta  (bez zasnivanja radnog odnosa)-1 izvršitelj

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Zrinskog Frankopana 34, 88 000 Mostar

1. izbor u  znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje zdravstvene znanosti, znanstvena grana sestrinstvo (napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo za potrebe kolegija Tehnologija i analiza voda (napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje zdravstvene znanosti, znanstvena grana sestrinstvo za potrebe kolegija Osnove zdravstvene njege, Proces zdravstvene njege i Zdravstvena njega odraslih I i II (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana organizacija rada i proizvodnje  (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1izvršitelj

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana bosanskohercegovačka, hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, nastavni kolegiji Hrvatska povijest u 19. stoljeću, Svjetska povijest 1918.-1945. i Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu (napredovanje) – 1 izvršitelj

2.izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znanstveno područje  humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, grana kroatistika, nastavni kolegiji Morfologija hrvatskoga standardnog jezika, Metodika nastave hrvatskoga jezika i Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini (napredovanje) – 1 izvršitelj

3.izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje  humanističkih znanosti, znanstveno polje ostale humanističke znanosti, grana povijest umjetnosti (napredovanje) – 1 izvršitelj

4.izbor u znanstveno-nastavno zvanje  izvanredni profesor za znanstveno područje  humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana bosanskohercegovačka, hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, kolegiji Hrvatska povijest ranoga novog vijeka, Svjetska povijest ranoga novog vijeka i Povijest BiH u ranom novom vijeku (napredovanje) – 1 izvršitelj

5.izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana kroatistika, nastavni kolegij Govorništvo (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

6.izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, grana socijalna psihologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1.reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije – 1 izvršitelj

MEDICINSKI FAKULTET

Petra Krešimira IV, 88 000 Mostar

1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje     biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena  grana pedijatrija, za predmet Pedijatrija (bez zasnivanja radnog odnosa ) – 1 izvršitelj

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, za predmet Interna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, za predmet Neurologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, za predmet Medicinska biokemija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija i zdravstvena ekologija, za predmet Zdravstvena ekologija i medicina rada (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

6. izbor u  znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana obiteljska medicina, za predmet Obiteljska medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

7.izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, za predmet Kirurgija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 3 izvršitelja

8.izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, za predmet Oftalmologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, za predmet Ginekologija i opstetricija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

10.izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, za predmet Interna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

11.izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, za predmet Mikrobiologija i parazitologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

12. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska fiziologija, za predmet Medicinska fiziologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

13. izbor u zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sudska medicina, za predmet Sudska medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

14. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, za predmet Kirurgija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

15. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, za predmet Radiologija i nuklearna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

16. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana obiteljska medicina, za predmet Obiteljska medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

17. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, za predmet Radiologija i nuklearna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

18.izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Psihijatrija, za predmet Psihijatrija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

19. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana Medicinska biokemija, za predmet Medicinska biokemija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

20.izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, za predmet Dentalna morfologija i antropologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

21.izbor u u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana Transfuzijska medicina, za predmet Kirurgija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

22.izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, za predmet Interna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 4 izvršitelja

23.izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, za predmet radiologija i nuklearna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

24.reizbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija, za predmet radiologija i nuklearna medicina (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

25. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, znanstvena grana Paradentologija, za predmet Paradentologija 1(bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

26. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Anesteziologija i reanimatologija, za predmet Anesteziologija i reanimatologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

27. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, za predmet Medicinska mikrobiologija i parazitologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

28. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, za predmet Ginekologija i opstetricija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

29. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana patofiziologija, za predmet Patofiziologija (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršitelj

PRAVNI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar
1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo (sa zasnivanjem radnog odnosa) – 1 izvršitelj

2.izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države (sa zasnivanjem radnog odnosa) – 1 izvršitelj

3. izbor ili reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko procesno pravo (napredovanje) – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo (sa zasnivanjem radnog odnosa) – 1 izvršitelj

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno procesno pravo (sa zasnivanjem radnog odnosa) – 1 izvršitelj

6.izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo (sa zasnivanjem radnog odnosa) – 1 izvršitelj

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju ispunjavati: – opće uvjete  – posebne uvjete

a) Opći uvjeti: – da osoba ima navršenih 18 godina života;

– da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo osobe koje se prijavljuju na Pravni fakultet pod točkom 1., 2., 4., 5. i 6. ako budu izabrane i primljene u radni odnos dužne su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključivanja ugovora o radu).

b) Posebni uvjeti

Pored općeg uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni člancima 68. i 69. Zakonom o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.) (vidjeti: https://www.sum.ba/dokumenti/pravilnik _minimalni _uvjeti.pdf)

c) Potrebni dokumenti

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, s obveznom naznakom naziva pozicije na koju se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom, vlastoručno potpisan;
  • izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu presliku ili osobnu iskaznicu – ovjerenu presliku;
  • diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija traženu za poziciju na koju se prijavljuju – ovjerenu presliku;
  • odluku o izboru u zvanje traženu za poziciju na koju se prijavljuju – ovjerenu presliku;
  • dijelove knjige/a i znanstvene radove  tražene za poziciju na koju se prijavljuju- obične preslike;
  • potvrde za dokazivanje posebnih uvjeta navedenih u tablici za poziciju na koju se prijavljuju – originali ili ovjerene preslike;
  • prijepis ocjena ili dodatak diplomi za poziciju asistenta-ovjerenu presliku;
  • liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za poziciju asistenta-original ili ovjerenu presliku (samo osobe koje se prijavljuju na Pravni fakultet pod točkom 1., 2., 4., 5. i 6. ako budu izabrane i primljene u radni odnos dužne su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključivanja ugovora o radu)
  • popunjenu tablicu za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja sukladnu Pravilniku o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko- nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.).

Tablica se može  preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru (vidjeti:

https://web-admin.sum.ba/api/storage/Tablice_2_za%20izbore%20u%20znanstveno-nastavna%20zvanja%20(novi%20pravilnik)_1590754195_88.xls

Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete za izbor sukladno Zakonu i Pravilniku, a koja je navedena za svako znanstveno-nastavno zvanje u posebnoj tablici.

Ako je diploma stečena u inozemstvu, kandidat je obvezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, kandidati s javnih sveučilišta u kojima je Sveučilište u Mostaru pridruženi ili stalni član Rektorskog zbora uz prijavu mogu priložiti potvrdnice o završenim studijima. Isti su obvezni naknadno dostaviti presliku diplome o završenom studiju i potvrdu o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu.

Kandidati se mogu prijaviti na više pozicija za koje ispunjavaju potrebne uvjete u okviru jedne ustrojbene jedinice, ali za svaku poziciju moraju podnijeti posebnu prijavu s naznakom na koju poziciju se prijavljuju. Originale ili ovjerene preslike dokaza o ispunjavanju potrebnih uvjeta dostavljaju za jednu poziciju, a za ostale pozicije dostavljaju obične preslike dokaza, s naznakom za koju poziciju su dostavili originale ili ovjerene preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, mrežnim stranicama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom: „Prijava na natječaj za izbor/reizbor u znanstveno – nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja s naznakom ustrojbene jedinice, imena i prezimena i pozicije na koju se prijavljuje – NE OTVARATI “.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 20.04.2021.

Broj izvrsilaca: 62

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.