fbpx

Pedagog, Nastavnik predmeta matematika, Knjižničar, Spremačica Mostar

Ovaj oglas je istekao

Srednja turističko-ugostiteljska škola

Pedagog, Nastavnik predmeta matematika, Knjižničar, Spremačica Mostar

Na temelju odluke Školskog odbora 02-02-0567/20 i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-34-1161-15/20 od 30.07. 2020. godine, Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar, r a s p i s u j e

N  A   T   J   E   Č A  J

za prijem uposlenika

određeno radno vrijeme zamjena radnice na porodiljinom dopustu i neplaćenom dopustu a najduže do 15.07.2021.

 1. nastavnik kuharsko-slastičarske skupine predmeta – 3 izvršitelja  (3×26 sati tjedno)

2. pedagog – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

Određeno radno vrijeme do 15.07.2021. godine:

1. nastavnik predmeta matematika – 1 izvršitelj, 10 sati tjedno

2. nastavnik računalstva-1 izvršitelj, 5 sati tjedno

3. nastavnik daktilografije-1 izvršitelj, 4 sata tjedno

4. spremačica, 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

5. nastavnik kuharsko-slastičarske skupine predmeta – 2 izvršitelja (2×26 sati tjedno)

6. knjižničar – 1 izvršitelj (pola radnog vremena – 4 sata dnevno)

7. nastavnik hrvatskog jezika, 1 izvršitelj (6 sata tjedno)

8. nastavnik fizika, 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

9. nastavnik vjeronauk, 1 izvršitelj (4 sata tjedno)odjeli učenika sa posebnim potrebama

10. nastavnik povijest, 1 izvršitelj (9 sata tjedno)

11. nastavnik kemija, 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

12. nastavnik biologije-1 izvršitelj, 13 sati tjedno

13. nastavnik  engleskog jezika, 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

14. nastavnik  tjelesne i zdravstvene kultura – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)odjeli učenika sa posebnim potrebama

15. nastavnik ekonomske skupine predmeta – 1 izvršitelj, 7 sati tjedno

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja u skladu sa Zakonom, Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju i odgoju u HNŽ-u, imaju položenu dopunsku skupinu predmeta (pedagoško-andragoški ispit).

Uz prijavu dostaviti;

potvrdu o završenom školovanju/diplomu, kratak životopis, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja prije zaključenja Ugovora o radu, potvrdu o radnom stažu, potvrdu o duljini čekanja na posao, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikati zvanja mentor i savjetnik, certifikat o profesionalnom napredovanju, potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studiranja akreditirane visokoškolske ustanove.

Prednost pri zapošljavanju imaju članovi obitelji branitelja.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave u tisku.

Mjesto održavanja pismenog ispita je Srednja turističko-ugostiteljska škola u Mostaru nakon zaključenja natječaja 30.09.2020. godine u 10 sati.

Mjesto održavanja intervjua je Srednja turističko-ugostiteljska škola u Mostaru, 12. listopada 2020. godine u 10 sati.

Pismeni i usmeni intervju su eliminatorni, kandidati se neće posebno pozivati.

Sve prijave dostaviti na adresu Škole:

Srednja turističko-ugostiteljska škola

Stjepana Radića br. 3

88 000  M o s t a r

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.