fbpx

Perač laboratorijskog posuđa i radne odjeće Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Perač laboratorijskog posuđa i radne odjeće Sarajevo

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i Odluke o potrebi prijema radnika, broj: 10-34.1-3655 /20 od 16.06.2020. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika na određeno vrijeme

do povratka radnice sa bolovanja u

agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

1. Zaposlenik – Nekvalifikovani radnik ili KV radnik, jedan (1) izvršilac

Naziv radnog mjesta:

1.1. – Perač laboratorijskog posuđa i radne odjeće – Odsjek za logistiku i tehničko održavanje laboratorije u Sarajevu, 1 izvršilac, redni broj 37. u Sistematizaciji radnih mjesta.

I – Opis poslova: pomoćni – jednostavniji

II – Mjesto rada:

Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Maršala Tita bb, 71000 Sarajevo

III – Uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine – original ili ovjerena kopija:

– da ima navršenih 18 godina života, što dokazuje Izvodom iz MK rođenih, ne starijim od šest mjeseci;

– da je državljanin Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem ne starijim od šest mjeseci;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);

– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

– diploma (svjedočanstvo) kao dokaz o završenoj traženoj stručnoj spremi;

– potvrda ili uvjerenje o traženoj vrsti radnog iskustva

– izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri mjeseca) prije početka rada, koje dokazuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

IV- Posebni uslovi:

Za poziciju 1.1. – Nekvalifikovani radnik ili KV radnik, do 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis posla: Radi na održavanju higijene sredstava za rad, radne odjeće i pranju laboratorijskog suđa , prikupljanju prljavog laboratorijskog suđa ispranog od reagenasa, otapala i uzoraka od strane svih saradnika koji ga koriste i pripremljenog za pranje; pranju suđa i opreme koja se ne može prati i sušiti u mašini; održavanje čistoće ormara namijenjenih za laboratorijsko posuđe, dogestora i sušnica; održavanje čistoće, pribora za pranje i mašina za suđe; distribuiranje opranog i osušenog laboratorijskog suđa; evidentiranje upotrebe mašina za pranje i sušenje laboratorijskog suđa; redovno evidentiranje pranja suđa; redovno evidentiranje upotrebe mašina za pranje i sušenje laboratorijskog suđa. pravovremeno obavještavanje nadređenog o kvarovima mašine za pranje suđa; održava (pere, krpi i pegla) radnu odjeću, peškire i dr. za uposlene; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; opremu za koju je zadužen

V – Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

VI – Postupak izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na Javni oglas podliježu provjeri znanja koju provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme. Provjera znanja sastoji se od intervjua.

VII – Dostavljanje prijava:

Prijave se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, poštom preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

“Javni oglas za prijem volontera – NE OTVARAJ”

Veljka Mlađenovića bb

78000 Banja Luka

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.07.2020

Datum objave: 22.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.