fbpx

Pomoćnik ravnatelja škole Čitluk

Ovaj oglas je istekao

Srednja škola Dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Pomoćnik ravnatelja škole Čitluk

Temeljem čl. 57. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), čl. 13. Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola       (NN HNŽ-a br. 2/05), čl. 28. Statuta Škole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ broj: 05-02-36-1636/19 od 26.06.2019. godine, i Odluke Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku Ur. br. 05-03-842-2/19 od 26.08.2019. godine., raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje pomoćnika ravnatelja škole

Za pomoćnika ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih Zakonom, treba da ispunjava i slijedeće uvjete:

 1. završena visoka stručna sprema
 2. ispunjava uvjete za nastavnika sukladno Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
 3. ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi
 4. nije krivično kažnjavan
 5. nije zaposlena na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa
 6. Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora Srednje škole fra Slavka Barbarića u Čitluku

Pomoćnik ravnatelj škole se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti originalne ili ovjerene kopije dokumenata (ovjera ne starija od 6 mjeseci) s točnom adresom i kontakt telefonom:

 • životopis,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi,
 • izjave o ispunjavanju posebnih uvjeta za imenovanje iz točaka 5. i 6. (ovjerene kod nadležnog organa)

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima natječaja za izbor i imenovanje pomoćnika ravnatelja Škole kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o imenovanju.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti osobno u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu:

Srednja škola Dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Stjepana radića br. 7

88 260  Čitluk

s naznakom

„Za natječaj“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.07.2020

Datum objave: 23.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.