fbpx

Portir – telefonista Modriča

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Modriči

Portir - telefonista Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U MODRIČI
CARA LAZARA 9
74 480 MODRIČA

JAVNI КONКURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I
Raspisuje se javni konkurs za prijem na radno mjesto portir – telefonista, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova portira – telefoniste,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme
-položen stručni ispit za rukovaoca parnih kotlova
-poznavanje rada na računaru
-položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: uvjerenje o državljanstvu, rodni list, svjedočanstvo o završenoj SSS – IV stepen stručne spreme, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. Кonkursa, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, dokaz o završenom ispitu stručne osposobljenosti za rukovaoca parnih kotlova.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III
Кandidati koji budu ispunjavali sve uslove Кonkursa biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti i testiranje znanja za portira – telefonistu, kao i intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanjem kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

IV
Prijavu na Кonkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „ Prijava na Кonkurs za portira – telefonistu – ne otvaraj“.

V
Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Glas Srpske.
Кonkurs će biti objavljen i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Кonkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.
Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.08.2020

Datum objave: 22.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.