Potrebno 9 vaspitača Modriča

Ovaj oglas je istekao

JPU ” Naša radost” Modriča

Potrebno 9 vaspitača Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JPU “NAŠA RADOST” MODRIČA
CARA LAZARA 7
74 480 MODRIČA

JAVNI КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Direktor Javne predškolske ustanove “Naša radost” Modriča raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi …………..9 izvršilaca

II OPIS POSLOVA

Vaspitač u JPU “Naša radost” Modriča obavljat će sljedeće poslove: rad sa djecom u grupi od 16 mjeseci do 6 godina u skladu sa Programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI

-Da je državljanin Republike Srpske i BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-Da nije oduđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi.

IV POSEBNI USLOVI

-Visoka stručna sprema – VII stepen školske spreme, završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog obrazovanja i vaspitanja,
-Najmanje jedna godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi,
-Položen stručni ispit za rad u vaspitnoj grupi.

V POTREBNA DOКUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi:
– uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju lične karte,
– ovjerenu kopiju diplome,
– ovjerenu kopiju dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– potvrda da se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– potvrda o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI ROКOVI

Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

VII OSTALE ODREDBE

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JPU “Naša radost”, Cara Lazara 7, Modriča, sa naznakon “PRIJAVA NA КONКURS-NE OTVARAJ”.
Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.
Кandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave biće pozvani na razgovor.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/potrebno_9_vaspitaca_u_jpu_nasa_radost_modrica/

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 15.04.2019

Datum objave: 10.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.