fbpx

Pravnik Laktaši

Ovaj oglas je istekao
Euromodus raspisuje konkurs za posao Banja Luka

Firma Euromodus d.o.o. Laktaši, ovlašteni prodavac i serviser komercijalnih vozila IVECO za područje Bosne i Hercegovine, u skladu sa planiranim razvojem poslovanja iskazuje potrebu za popunu radnih mjesta i to:

Pravnik Laktaši

Opis poslova:

 • Obavljanje opštih i kadrovskih poslova,
 • izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata),
 • pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih akata,
 • izrada, tumačenje i kontrola ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora, u skladu sa zakonskim propisima i interesom kompanije,
 • poslovi učestvovanja u javnim nabavkama u skladu sa novim ZJN-a BiH,
 • aktivna podrška službi finansija u cilju naplate potraživanja; raskidi ugovora, naplata šteta,
 • zastupanje firme pred sudovima, upravnim te drugim državnim tijelima i institucijama,
 • učestvovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa,
 • kontinuirano praćenje zakonske regulative.

Uslovi:

 • VSS- završen pravni fakultet,
 • minimalno 2 godine radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na računaru MS office paket,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,
 • sposobnost rješavanja problema i pružanje rješenja u kratkim vremenskim rokovima,
 • komunikativnost, odgovornost, pouzdanost, posjedovanje organizacijskih, prezentacijskih i motivacijskih sposobnosti, samoincijativnost.

Budućim članovima tima nudimo:

 • Stalni radni odnos,
 • odgovornu poziciju,
 • podsticajno okruženje,
 • prijatnu radnu atmosferu,
 • redovna ugovorena mjesečna primanja.

Potrebna dokumenta (dostavljaju se nakon što kandidat prođe u drugi krug):

 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • kopija lične karte,
 • eventualne preporuke predhodnog poslodavca.

Poslovnu biografiju sa fotografijom i motivacionim pismom i naznakom za koju se poziciju konkuriše dostaviti putem opcije “Prijavite se”.

Napomena:

Slanjem Vaše aplikacije za posao, Euromosus d.o.o. ne preuzima obavezu da pošalje konačan stav po pitanju iste. Daljnja komunikacija od strane Euromodus d.o.o. će biti ostvarena samo sa onim kandidatima koji budu uvršteni u uži izbor za posao. Takođe, ne postoji obaveza Euromodus d.o.o. u vezi krajnjeg roka do kojeg se moraju kontaktirati kandidati koji su ušli u uži izbor za posao.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.04.2019

Datum objave: 05.04.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.