fbpx

Prijem 11 nastavnika i izbor 5 saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Ovaj oglas je istekao

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a 78000 Banja Luka r a s p i s u j e:      К O N К U R S      I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Prijem 11 nastavnika i izbor 5 saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka

r a s p i s u j e:

К O N К U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:
Ia Za uže naučne oblasti:
1. Geodetski premjer – 1 izvršilac
2. Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac
3. Fiskalna i monetarna ekonomija – 1 izvršilac
4. Međunarodna ekonomija – 1 izvršilac
5. Pedijatrija* – 1 izvršilac
6. Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) – 1 izvršilac
7. Fizika kondezovane materije (uključujući fiziku čvrstog tijela, superprovodivost) – 1 izvršilac
8. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac
9. Specifični jezici – italijanski jezik (nastavni predmeti: Savremeni italijanski jezik 1; Savremeni italijanski jezik 2; Morfologija italijanskog jezika; Fonologija italijanskog jezika, Sintaksa italijanskog jezika; Semantika i leksikologija italijanskog jezika; Sociolingvistika italijanskog jezika) – 1 izvršilac
10. Metodika vaspitnog rada – 1 izvršilac
11, Opšta istorija – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIКA:
IIa Za uže naučne oblasti:
1. Statistička analiza – 1 izvršilac
2. Teorijska fizika – 1 izvršilac
3. Teorijska sociologija – 1 izvršilac
4. Pedagoška i školska psihologija – 1 izvršilac
5. Psihologija ličnosti – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20)

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „2. Arhitektonsko projektovanje – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „5. Pedijatrija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1. Statistička analiza – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Teorijska fizika – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIКA:
Pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 3. i 4. EКONOMSКOM FAКULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 5. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 6., 7. i 8. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojeM 9. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.
Pod rednim brojevima 10. i 11. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIКA:
Pod rednim brojem 1. EКONOMSКOM FAКULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 2. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 3. FAКULTETU POLITIČКIH NAUКA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 4. i 5. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 16

Datum isteka: 04.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.