fbpx

Prijem 13 nastavnika Šekovići

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „Petar II Petrović Njagoš“, Šekovići

Prijem 13 nastavnika Šekovići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar„Petar II Petrović Njagoš“, Šekovići
Adresa:Branka Radičevića bb, tel.: 056/653-235, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18), direktor škole raspisuje

КONКURS
za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2019/2020 godini

1. Srpski jezik……………………..2 časa, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najdalje do 28.5.2020.godine,
2. Latinski jezik…………………..2 časa, do 31.8.2020.godine
3. Psihologija……………………….2 časa, do 19.01.2020.godine
4. Sociologija…………………….. 2 časa, do 31.8.2020.godine
5. Filozofija……………………….5 časova, do 31.8.2019.godine
6. Istorija……………………………8 časova, do 31.8.2020.godine
7. Biologija…………………………. 8 časova, do 31.8.2020.godine
8. Matematika……………………….4 časa, do 31.8.2020.godine
9. Fizika……………………………….9 časova, do 31.8.2020.godine
10. Hemija………………………………2 časa, do 31.8.2020.godine
11. Vjeronauka…………………………2 časa, do 31.8.2020.godine
12. Likovna kultura…………………2 časa, do 31.8.2020.godine
13. Osnovi elektrotehnike………2 časa, do 31.8.2020.godine

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18), kao i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:
-Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje, (240 ECTS bodova),
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika,.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 29.08.2019. godine u 9 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i inervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njagoš“, ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 13

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 16.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.