fbpx

Prijem 15 instruktora ski škole A.D. OC „Jahorina“ Pale

A.D. OC „Jahorina“ Pale

Prijem 15 instruktora ski škole A.D. OC „Jahorina“ Pale

OPIS RADNOG MJESTA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR „JAHORINA“ PALE
P A L E
Broj: 4932-OC/21

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 30/10 i 102/12) i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju – instruktor ski škole, broj: 4931-OC/21 od 04.08.2021. godine, Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, o b j a v lj u j e;

O G L A S
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za IT, marketing i prodaju/INSTRUKTORI SKI ŠKOLE

I A.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, na radno mjesto:

1. Instruktor ski škole – 15 (petnaest) izvršilaca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi za prijem radnika:
Opšti uslovi:
-da su stariji od 18 godina,
-državljani BiH i strani državljani. Strani državljani mogu pružati usluge instruktora skijanja pod uslovom da posjeduju važeću licencu Međunarodne asocijacije instruktora skijanja (ISIA), kao i u skladu sa posebnim propisima iz oblasti zapošljavanja stranih državljana (član 66. Zakona o javnim skijalištima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 15/10 i 33/16)),
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
-SSS – IV/III stepen stručne spreme,
-da posjeduju važeću licencu nadležnog sportskog saveza Republike Srpske (zvanje instruktor, učitelj ili trener skijanja), za podučavanje skijanju i specijalizovanim zimskim aktivnostima, odnosno strani državljanin da posjeduju važeću licencu Međunarodne asocijacije instruktora skijanja (ISIA),
-izvanredne komunikacijske vještine,
-motivisan za rad sa ljudima u timu ili samostalno,
-poželjno poznavanje prioritetno engleskog jezika ili drugih svjetskih jezika (konverzacijski nivo).

III Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu BiH, odnosno za stranca uvjerenje o državljanstvu države čiji je državljanin (ne starije od šest mjeseci),
-ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (SSS – IV/III stepen stručne spreme),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-ovjerenu kopiju važeće licence nadležnog sportskog saveza Republike Srpske za obuku u skijanju (u skladu sa članom 62. stav (4), (6), (7), (8) i (9) Zakona o javnim skijalištima), odnosno strani državljani treba da dostave/posjeduju važeću licencu Međunarodne asocijacije instruktora skijanja (ISIA).

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Na intervju će biti izvršena provjera nivo poznavanja engleskog i drugih svjetskih jezika.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na oglasnoj tabli i sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Ruski dom, Jahorina bb., 71420 Pale, sa naznakom: „Javni konkurs za prijem radnika – instruktori ski škole“.

Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2021. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 15

Datum isteka: 30.09.2021

Datum objave: 27.08.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.