fbpx

Prijem 16 radnika A.D. OC „Jahorina“ Pale

Ovaj oglas je istekao

A.D. OC „Jahorina“ Pale

Prijem 16 radnika A.D. OC „Jahorina“ Pale

OPIS RADNOG MJESTA
AKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR „JAHORINA“ PALE
P A L E
Broj: 5441-OC/21

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 30/10 i 102/12) i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, broj: 5439-OC/21 od 24.08.2021. godine, Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, o b j a v lj u j e;

O G L A S
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za IT, marketing i prodaju

I A.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, na radno mjesto, kako slijedi:

1.Ugostiteljski radnik (Konobar) – 5 izvršilaca;
2.Šanker – 3 izvršioca;
3.Kuvar – 2 izvršioca;
4.Pomoćni radnik u kuhinji – 3 izvršioca ;
5.Higijeničarka – 2 izvršioca;
6.Radnik na održavanju objekta Olimpijski bar – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi za prijem radnika:
Opšti uslovi:
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi, kako slijedi;
1.Ugostiteljski radnik (Konobar) – V/IV st. stručne spreme, poznavanje jednog ili više svjetskih jezika i rada na računaru; radno iskustvo: 1 godina;
2.Šanker – IV/III st. stručne spreme, poznavanje jednog ili više svjetskih jezika i rada na računaru; radno iskustvo: 6 mjeseci;
3.Kuvar – IV/III st. stručne spreme, ugostiteljski ili prehrambeni smjer – kuvar; radno iskustvo: 1 godina;
4.Pomoćni radnik u kuhinji – III/PK st. stručne spreme, ugostiteljsko – turistički ili prehrambeni smjer; radno iskustvo: nije potrebno.
5.Higijeničarka – III/PK stepen, ugostiteljsko-turistički,tekstilni, ekonomski ili društveni smjer; radno iskustvo: nije potrebno.
6. Radnik na održavanju objekta Olimpijski bar – IV/III stepen; radno iskustvo: tri mjeseca na istim ili sličnim poslovima.

III Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i tel. brojem, kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj školi (u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim za svako radno mjesto),
-uvjerenje o radnom iskustvu (u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim za svako radno mjesto),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-ovjerena kopija radne knjižice (stranice sa osnovnim podacima i stranice na kojima je upisan radni staž).

Pored navedene dokumentacije, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:
-Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. Oglasa (ugostiteljski radnik i šanker), kandidati su dužni dostaviti uvjerenje ili drugi dokaz o poznavanju jezika i rada na računaru.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na oglasnoj tabli i sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Ruski dom, Jahorina bb., 71420 Pale, sa naznakom: „Javni konkurs za prijem radnika – navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“.
Rok za podnošenje prijava je do 24.09.2021. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 16

Datum isteka: 24.09.2021

Datum objave: 27.08.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.