fbpx

Prijem 2 doktora JZU “Dom zdravlja” Bratunac

Ovaj oglas je istekao

JZU “Dom zdravlja” Bratunac

Prijem 2 doktora JZU “Dom zdravlja” Bratunac

OPIS RADNOG MJESTA
– Doktor medicine………………2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
1. Da su stariji od 18 godina,
2. Završen medicinski fakultet (VSS),
3. Položen stručni ispit.
Uz prijavu na oglas priložiti:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata,
4. Ovjerenu fotokopiju diplome,
5. Ovjereno uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6. Licencu,
7. Biografiju.
Izabrani kandidati će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.
Oglas otvoren do popune radnog mjesta.
Prijava se dostavlja lično ili putem pošte na adresu: JZU “Dom zdravlja” Bratunac, ul.Nemanjina 18, 75420 Bratunac, uz napomenu PRIJAVA NA KONKURS.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 18.09.2021

Datum objave: 27.08.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.