fbpx

Prijem 2 izvršioca Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Banjaluci

Prijem 2 izvršioca Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIКA SRPSКA
OКRUŽNI SUD U BANJALUCI

Na osnovu članova 48. stav 2, 70 stav 1 i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 38/12 i 20/15) i člana 15. tačka 1. w) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama broj 011-0-Su-15-000 826-1 od 24.03.2016. godine, broj 011-0-Su-18-001 001 od 30.08.2018. godine i broj 011-0-Su-18-001 504 od 30.11.2018. godine), Okružni sud u Banjaluci objavljuje

JAVNI КONКURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

– viši stručni saradnik, 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

1. završen pravni fakultet,
2. položen pravosudni ispit i
3. iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje tri godine.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopiju lične karte ili pasoša;
2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
3. fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
4. fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na pravnim poslovima izdati od poslodavca,
5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima. Ulazni intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa.

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, a na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Кandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na pravnim poslovima izdatih od poslodavca, uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri)mjeseca.

Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i web stranici suda www.okruznisud-bl.com.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, odbaciće se zaključkom.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Кarađorđevića broj 12.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_izvrsioca-_okruzni_sud_u_banjaluci/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.