Prijem 2 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Banja Luka

Prijem 2 nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
-Nastavnik muzičke kulture, 10 časova (6 časova redovne nastave i 4 časa veliki hor), sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit), na neodređeno brijeme -1 izvršilac
-Nastavnik likovne kulture, 10 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit)-1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18).
Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.
Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:
1)Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2)Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;
3)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
5) Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:
1.Ovjerena foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Banja Luka, ulica Užička bb, 78 000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_nastavnika_-_osnovna_skola_sveti_sava_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 08.11.2018

Datum objave: 31.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.