fbpx

Prijem 2 nastavnika Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU “SAOBRAĆAJNA I ELEКTRO ŠКOLA” DOBOJ

Prijem 2 nastavnika Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU “SAOBRAĆAJNA I ELEКTRO ŠКOLA” DOBOJ

КONКURS
O PRIJEMU RADNIКA U RADNI ODNOS SA RADNIM ISКUSTVOM

1. Nastavnik stručno-teoretske nastave – drumski saobraćaj ………. jedan izvršilac , ½ nastavne norme sedmično na neodređeno vrijeme

2. Nastavnik praktične nastave za zanimanja :
tehničar elektroenergetike i tehničar elektronike ……………jedan izvršilac , 14 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme

Za radno mjesto pod brojem 1.
– diplomirani inženjer saobraćaja – smjer drumski saobraćaj ,

Za radno mjesto pod brojem 2.
diplomirani inženjer elektrotehnike , profesor elektrotehnike

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/2016 ) , kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj : 41/18 ) , kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19 ).
II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama / „Sl.glasnik RS“ br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti :
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,
2. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima , kandidat će naknadno dostaviti , kada bude izabran , odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci ,
4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,
5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi :
vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom , to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca ,
10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca ,
11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom ,
13. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti , trgovine ljudima , zlostavljanje djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi , a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za primljenog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa ,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole( putem pošte ) , Ul . Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa , neće se razmatrati .
U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole : 23.08.2019. godine,(od strane komisije).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom , obaviće se 27.08.2019. godine u 11,00 časova u prostoriji br. 10.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana ( od 14.08.2019. godine do 21.08.2019. godine ) , u dnevnom listu ” Glas Srpske.”

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.