Prijem 2 nastavnika Han Pijesak

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA „Milan Ilić Čiča Šumadijski“ HAN PIJESAK

Prijem 2 nastavnika Han Pijesak

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik tehničkog obrazovanja – 5 časova sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
2.Nastavnik fizike – 2 časa sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu – (,,Službeni glasnik RS, broj:1/2016“), uslove propisane članom 104. i 115.tačka Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik RS, broj: 44/2017 i 31/2018“), članom 2. 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik RS, broj:77/09, 86/10 i 25/14“), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik RS, broj:74/2018“).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni Konkurs) sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za opšte uslove koje treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:
-da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže izabrani kandidat).

Pored opštih uslova kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova konkursa:
-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjenje o položenom stručnom ispitu,ako se traži stručni ispit – uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

Ukoliko kandidat prilaže kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene.
Dokumentacija prispjela na konkurs se vraća.
Intervjuii i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u ponedjeljak, 25.9.2018.godine u 13,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervjuu, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom list ,,Glas Srpske“.

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu JU Osnovna škola ,,Milan Ilić Čiča Šumadijski“, Aleksandra Karađorđevića broj 10, Han Pijesak 71360.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_nastavnika_-_osnovna_skola_milan_ilic_cica_sumadijski_han_pij/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 13.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.