fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17) a poslije dobijene saglasnosti predsjednika Regionalnog aktiva direktora dokument broj 1401/21 od 03. 9. 2021.) direktor škole raspisuje javni

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik hemije – 2 časa neposrednog vaspitno-obrazovnog rada na određeno vrijeme, sa iskustvom, a najdalje do 31. 8. 2022. godine,
2. Nastavnik istorije – 2 časa neposrednog vaspitno-obrazovnog rada na određeno vrijeme, sa iskustvom , a najdalje do 31. 8. 2022. godine,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslov za prijem nastavnika na gore navedeno radno mjesto je, pored opštih uslova
utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavanje i posebnih uslova predviđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( čl. 104. ovog zakona ) i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( Sl.glasnik RS br. 77/09, 86/10 i 25/14).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

OPŠTI USLOVI:
1.da je punoljetan, a to se dokazije izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
2.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5.da nije pravosnažno osuđivan za krivićna djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra za ovakva krivična djela.

POSEBNI USLOVI:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
4.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,
5.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biće pisanim putem obaviješteni datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ “Aleksa Šantić”, Ćirila i Metodija 44, 76330 Ugljevik, sa naznakom „Komisiji za izbor“.
Testiranje i intervju obaviće se u prostorijama škole u ponedjeljak, 20. 9. 2021. godine u 1230.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske“.
Kontakt telefoni : 055/ 771- 252 i 055/ 773-008.
Napomena: Nepotpuna, neovjerena i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 09.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.