fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Alija Isaković“ Prozor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 05/00, 04/04, i 05/04), čl. 112. Pravila JU Osnovne škole „Alija Isaković“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-174/21 od 02.02.2021. godine i Odluke Školskog odbora broj: 073-36-01-69-1/21 od 12.02.2021. godine, JU Osnovna škola „Alija Isaković“ Prozor, r a s p i s u j e K O N K U R S za slijedeća radna mjesta

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „Alija Isaković“ Prozor

Na osnovu čl. 85. i 96.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 05/00, 04/04, i 05/04), čl. 112. Pravila JU Osnovne škole „Alija Isaković“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-174/21 od 02.02.2021. godine i Odluke Školskog odbora broj: 073-36-01-69-1/21 od 12.02.2021. godine, JU Osnovna škola „Alija Isaković“ Prozor, r a s p i s u j e

K O N K U R S

za slijedeća radna mjesta

  1. Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
  1. Nastavnik informatike, 1 izvršilac (4 časa sedmično)
  2. Nastavnik tehničke kulture, 1 izvršilac (4 časa sedmično)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da imaju odgovarajući stepen stručne spreme.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

  • Prijava na konkurs sa kraćom biografijom (svojeručno potpisati)
  • Diploma o stručnoj spremi za odgovarajuće radno mjesto
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • Izvod iz matične knjige rođenih

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju, kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:

JU OŠ „Alija Isaković“ Prozor

Kralja Tomislava  b.b.

88 440  Prozor

sa naznakom

„ za Konkurs “

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 23.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.