fbpx

Prijem 2 nastavnika JU OŠ “Sveti Sava“ Modriča

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Sveti Sava“ Modriča

Prijem 2 nastavnika JU OŠ “Sveti Sava“ Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „SVETI SAVA“ MODRIČA
CARA LAZARA 29
74 480 MODRIČA

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik engleskog jezika …….1 izvršioc (na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja)
2. Nastavnik njemačkog jezika…..1 izvršioc (4 časa na određeno vriejme do 31.8.2021. godine)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan pravoznažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,ne može biti starije od šest mjeseci,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskošrištavanja djece,ne može biti starije od šest mjeseci,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti ,polnog integriteta , zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,ne može biti starije id šest mjeseci.

Uz potpisanu prijavu na konkurs , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova kao i posebnih uslova a potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didatičko-mrtodičkoj trupi predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičkp –metodičku grupu predmeta,
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4.uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5.dodatak diplomi ,koli sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure i ne može biti starije od šest mjeseci);
7. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
8.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odradbeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole,a po mogućnosti i na internet stranicu škole,
Testiranje i intervijuu kandidata koji uspunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 30.10.2020 .godine u prostoriji škole,stim da će se tastiranje obaviti u 9,00 časova a intervju isti dan u10.,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i untervijuu,
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.
Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna škola “Sveti Sava“ Modriča, ul. Cara Lazara br.29 . svakim radnim danom od 8,00 -14,00 časova.
Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail adresu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji se ne pojave na tstiranje i intervijuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa ,nakon pregleda dostavljenje dokumentacije ,škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti na internet stranici škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.