fbpx

Prijem 2 nastavnika JU Osnovna muzička škola Foča

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna muzička škola Foča rapisuje KO N K U R S za radna mjesta za drugo polugodište školske 2020/21. godine

Prijem 2 nastavnika JU Osnovna muzička škola Foča

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA F 0 Č A

K O N K U R S
za radna mjesta za drugo polugodište školske 2020/21. godine

1. Nastavnik gitare, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista 1(jedan) izvršilac – 24 časa;
2. Nastavnik gitare, do kraja drugog polugodišta školske 2020/21. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista 1(jedan) izvršilac – 14 časova;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:
– imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;
– imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
– da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:
1.Diplomu o završenom obrazovanju;
2.Rodni list;
3.Uvjerenje o državljanstvu;
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 102/14, 45/16 i 26/1), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.
Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

Kandidati, uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, treba da dostave i:
– Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
-Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;
-Dokaz o ostvarenom radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:
Vrsta posla,
Stepen stručne spreme i
Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
-Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.
Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;
Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 18.01.2021. godine u 10,00 časova u školi.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.