fbpx

Prijem 2 pripravnika Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

OКRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

Prijem 2 pripravnika Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO
U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 46. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 69/16) i člana 8. alineja 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 86/12), glavni okružni javni tužilac objavljuje

O G L A S
o popuni radnih mjesta u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

Pripravnik – diplomirani pravnik………………………………….broj izvršilaca jedan (1)
Pripravnik zasniva zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju na određeno vrijeme koje ne može biti duže od dvije (2) godine

Pripravnik – volonter – diplomirani pravnik.……………………broj izvršilaca jedan (1)
Pripravnik-volonter zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju na određeno vrijeme koje ne može biti duže od dvije (2) godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – OPIS POSLOVA
Pozicija I-1 i I-2 – Pripravnici zaključuju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radi sticanja praktičnog iskustva na svim poljima rada u tužilaštvima i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita. Pripravnici se u određenom periodu svoje službe upućuju na praktičan rad u osnovne i okružne sudove. Edukacija tužilačkih pripravnika odvija se u skladu sa Pravilnikom o obavljanju pripravničkog staža tužilačkih pripravnika u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca.

III – OPŠTI USLOVI
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
Da je stariji od 18 godina,
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
Da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV – POSEBNI USLOVI
Za poziciju I-1 i I-2: VSS diplomirani pravnik

V – DOКAZ O ISPUNJAVANJU USLOVA (POTREBNA DOКUMENTACIJA)
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati za obje pozicije moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
-za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III- 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;
-diplomu o završenom pravnom fakultetu (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostavit će samo izabrani kandidati po završetku konkursne procedure.

Napomena za sve kandidate: Propisi koji regulišu radne odnose propisuju da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, a koji su od značaj za zasnivanje radnog odnosa.

VI – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I ROК ZA PRIJAVU NA OGLAS
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Кarađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_pripravnika_u_okruznom_javnom_tuzilastvu_u_istocnom_sarajevu/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 15.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.