fbpx

Prijem 2 profesora Donja Paklenica

Ovaj oglas je istekao

OŠ “OZREN” DONJA PAКLENICA

Prijem 2 profesora Donja Paklenica

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor matematike – 1 izvršilac (sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ) – 16 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije
2. Profesor informatike – 1 izvršilac (pripravnik ) – 4 časa , na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“ broj: 1/16 i 31/18), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. Glasnik RS“ broj: 77/09,86/10, 25/14 i 76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 73/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Кandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata
– potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt informacijama;
– ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
– uvjerenje o radnom stažu ( za radno mjesto profesora matematike)
– potvrda o položenom stručnom ispitu ( za radno mjesto profesora matematike)
– ovjerena kopija dodatka diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne stoje podaci o prosjeku ocjena;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta;
– uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;- – uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

– kandidat koji bude izabran naknadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,
– uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

NAPOMENA: Кandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Кomisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora_-_os_ozren_donja_paklenica1/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.