fbpx

Prijem 2 profesora JU Osnovna škola „Rudo“

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Rudo“

Prijem 2 profesora JU Osnovna škola „Rudo“

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA “RUDO”
RUDO

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17,31/18,84/19,63/20) i člana 2.Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandiidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS br.74/18), direktor JU Osnovne škole „Rudo“ raspisuje

КONКURS
za prijem radnika

1. Profesor fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa na određeno vrijeme,
2. Profesor geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 12 časova na neodređeno vrijeme..

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 104. 105 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, i stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09,86/10,25/14, i 76/15) i članom 6 Pravilnika o načinu organiizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:
– Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje
podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja stručne spreme,
– Uvjerenje o radnom iskustvu,
– Uvjerenje o stručnom ispitu,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 21.09.2020 godine u 08,45 časova, a intervju godine u 09,45 časova. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu JU Osnovna škola „Rudo“ ul. Cara Dušana br. 35, Rudo, 73260.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 10.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.