fbpx

Prijem 2 radnika JU „Dom učenika“ Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU „Dom učenika“ Doboj

Prijem 2 radnika JU „Dom učenika“ Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU “DOM UČENIKA” DOBOJ
CELjSKA BR. 2
74 000 DOBOJ

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

1. Računovođa sa završenim Ekonomskim fakultetom VSS – 240 ETC i da ima odgovarajuću licencu za računovođu u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje oblast računovodstva, radno iskustvo na poslovima računovođe u trajanju od najmanje 3 godine, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac.
2. Vaspitač sa završenim fakultetom VSS – 240 ETC , koji ispunjava uslove za nastavnika u srednjoj školi, odnosno pedagoga ili psihologa u srednjoj školi, radno iskustvo u trajanju od 1 godinu, rad na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske (Sl.Glasnik RS br.01/16), treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o učeničkom standardu Republike Srpske (Sl. Glasnik RS br.72/12) i Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u Đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima (Sl. Glasnik RS br. 51/14).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građana(uvjerenje o neosuđivanju Dom će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos i dokumentaciju kojom se dokazuju opšti uslovi, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za prijem i to:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast
računovodstva(za radno mjesto računovođa),
4.uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6.izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida,
10.kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinsva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko istu ne ostvaruje,
v) potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen i
g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
d) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene kopije i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Doma dana 21.09.2021. godine.
Testiranje i intervju sa kandidatima za radno mjesto vaspitač, koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, biće obavljen dana 24.09.2021. godine u 09:00 časova u prostorijama JU „Dom učenika“ Doboj.
Intervju sa kandidatima za radno mjesto računovođa koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 24.09.2021. godine u 12:00 časova u prostorijama JU „Dom učenika“ Doboj
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidati ne pristupe zakonskom intrvjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, tj. do 16.09.2021. godine.
Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU „Dom učenika“ Doboj, Celjska broj 2, 74 000 Doboj.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 09.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.