fbpx

Prijem 26 radnika JU Gerontološki centar Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU Gerontološki centar Derventa

Prijem 26 radnika JU Gerontološki centar Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU GERONTOLOŠКI CENTAR DERVENTA
STEVANA NEMANJE BB
74 400 DERVENTA

JAVNI КONКURS
Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Gerontološki centar Dervneta uz uslov probnog rada

I
JU Gerontološki centar Derventa raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 mjeseci na sljedeća radna mjesta:
1. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove – jedan (1) izvršilac
2. Samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove – jedan (1) izvršilac
3. Recepcioner – jedan (1) izvršilac
4. Socijalni radnih – jedan (1) izvršilac na pola radnog vremena
5. Psiholog- jedan (1) izvršilac na pola radnog vremena
6. Defektolog odnosno diplomirani specijalni edukator i rehabilitator – jedan (1) izvršilac na pola radnog vremena
7. Medicinska sestra / tehničar – 4 (četri) izvršioca
8. Njagovatelj- 4 (četri) izvršioca
9. Glavni kuvar – jedan (1) izvršilac
10. Кuvar – jedan (1) izvršilac
11. Pomoćni radnik u kuhinji – 5 (pet) izvršilaca
12. Radnik u vešeraju – dva (2 ) izvršioc
13. Spremačica – dva (2) izvršioca
14. Portir – jedan (1) izvršilac

II
Opis poslova:
1. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove
obavlja potrebne radnje za obeštećenje Centra,
vrši pripremne radnje za utuživanje,
preuzima potrebne radnje da se pravosnažne odluke nadležnih organa izvrše, prati sve pripise iz oblasti javne nabavke, te odgovara za njihovu pravilnu i blagovremenu primjenu,
izrađuje prijedloge opštih akata, prijedloge odluka, ugovora i rješenja iz oblasti radnih odnosa i drugih djelatnosti Centra,
izrađuje prijedloge opštih akata, prijedloge odluka, ugovora i rješenja iz oblasti djelatnosti Centra tj smještaja korisnika
vrši uknjižbu nekretnina Centra,
obavlja poslove iz oblasti pravnih, imovinskih i opštih poslova,
vodi personalnu evidenciju zaposlenih radnika,
obezbjeđuje primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa
za svoj rad odgovoran je direktoru
Broj izvršilaca: 1.

2. Samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove
prati sve pripise iz oblasti finansijsko – računovodstvenih poslova i materijalnog poslovanja, te odgovara za njihovu pravilnu i blagovremenu primjenu,
prati i preduzima mjere da se prihodi Centra redovno naplaćuju, stara se da se sve stečene obaveze blagovremeno realizuju,
odgovara za primjenu opštih akata i odluka organa upravljanja,
izrađuje planove poslovanja i programe razvoja i tekuće planove rada
izrađuje sve vrste obračuna, periodične obračune i završni račun, obračun plata i drugih ličnih primanja,
sastavlja izvještaje o rezultatima poslovanja
radi na svim poslovima knjigovodstva Centra,
vodi evidenciju nabavljenog i utrošenog materijala i roba
vrši kontrolu raspolaganja sredstvima Centra, materijalnih troškova i plaćanja,
obavlja druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta i obavlja poslove po nalogu direktora. Za svoj rad je odgovoran direktoru.
Broj izvršilaca: 1

3. Recepcioner
odgovoran je za ključeve Centra
kontroliše da li su svi ulazi i izlazi iz Centra zatvoreni i zaključani
dgovoran za rad i rukovanje telefonom: primi pozive i preusmjerava ih, prima poruke, telegrame, najave za zaposlene i korisnike
prati dolazak i odlazak korisnika i posjetilaca i vodi evidenciju kao i o dolasku i odlasku zaposlenih sa posla na posao i izlaz tokom radnog vremena
vodi računa o prijemu pošte za Centar i korisnike.
obavještava odgovornu osobu o svim važnim događajima koji su se održali u Centru.
evidentira i prosljeđuje žalbe i zahtjeve stanara
pruža informacije posjetiocima Centra
interveniše u slučaju kvara lift-a, u slučaju požara, poplave, greške električne instalacije, vrši telefonske pozive u hitnim slučajevima i na njihov dolazak pokušava da eliminiše opasnost ili izvore opasnosti,
evidentira propuste koje je prijavio korisnik i sve druge kvarove primjećene u Centru evidentira u knjizi o kvaru.
učestvuje u uređivanju i održavanju svih otvorenih područja.
obavlja druge zadatke po nalogu rukovodioca jedinice i direktora
Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu jedinice i direktoru.

4. Socijalni radnik
Obavlja poslove vezane za pripremu prijema korisnika, smještaja, adaptacije i boravka korisnika u smislu kontakta sa zainteresovanim korisnicima, rodbinom, Centrima za socijalni rad,
pribavlja potrebna dokumenta za prijem i boravak korisnika,
izrađuje potrebne evidencije i izvještaje,
individualni i grupni socio-terapijski tretman korisnika, praćenje stanja i promjena kod korisnika pojedinačno po svim relevantnim statusima (socio-ekonomski, psihološki, obrazovni, porodični i dr.),
učestvuje u rješavanju spornih pitanja između korisnika,
sarađuje sa Centrima za socijalni rad, srodnicima i stručnim institucijama i ustanovama radi poboljšanja statusa i zaštite interesa korisnika,
daje prijedloge i mišljenja za prijem, premještaj i otpust korisnika
organizuje i pribavlja dokumenta za sahranu korisnika ukoliko to ne izvrše srodnici ili nadležni Centar za socijalni rad,
izrađuje projkete i programe zabavnih, rekreativnih, okupacionih i drugih aktivnosti korisnika u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima i odgovoran je za sprovođenje istih.
izrađuje kvartalne i godišnje izvještaje,
sarađuje sa nadležnim službenicima Ministarstva i nadležnim licima u opštini, sarađuje sa ustanovama i organizacijama civilnog društva koja se bave starijim osobama,
informiše lokalnu zajednicu ,
promoviše Centar i razvija dodatne sadržaje kao što je uključivanje volontera u rad ustanove
Obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog ovog radnog mjesta po nalogu direktora.
Za svoj rad odgovoran je direktoru.
Broj izvršilaca: 1 na pola radnog vremena

5. Psiholog
koordinira aktivnosti o korisnika, organizuje boravak korisnika, programira, koordinira i provodi društvene, zabavne, rekreativne i druge aktivnosti u Centru,
sarađuje na prijemu korisnika,
pruža psiholosku podršku u toku boravka i odlaska korisnika,
programira i provodi aktivnosti koje obezbjeđuju potrebne uslove i adekvatan boravak korisnika u Centru
programira i koordinira kontakte stanara sa sličnim ustanovama, posjete, izlete i slično
organizuje aktivnosti za sve stanare koji prema svojim sposobnostima, interesu radnom i stručnom iskustvu mogu da učestvuju u nekim kreativnim i rekreativnim aktivnostima,
obavlja i druge poslove iz djelokruga rada ovog radnog mjesta po nalogu rukovodioca jedinice i direktora.
Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 1 na pola radnog vremena

6. Diplomurani defektolog/diplomirani specijalni edukator i rehabilitator
koordinira aktivnosti korisnika,
organizuje boravak korisnika, programira, koordinira i provodi terapeutske, radne, zabavne, rekreativne i druge aktivnosti u Centru,
sarađuje na prijemu korisnika,
pruža podršku u toku boravka i odlaska korisnika, programira i provodi aktivnosti koje obezbjeđuju potrebne uslove i adekvatan boravak korisnika u Cenru
obilazi korisnike i pomaže u rješavanju njihovih problema
vodi briga o dostojanstvu i dostojanstvu svakog korisnika lično, i sa odgovarajućim ponašanjem i uzajamnim poštovanjem korisnika jedan ka drugom.
organizuje grupe za čitanje za korisnike koji ne mogu sami da čitaju i pripremaju izbor knjiga i literature u skladu sa mogućnostima i potrebama korisnika.
organizuje sve vrste proslava i duhovno-kulturnih proslava u ustanovi
kao dio radne terapije zajedno sa korisnicima, ukrašava objekte institucije u vezi sa povremenim proslavama
organizuje izložbe radova korisnika, organizuje društvene igre u Centru.
predlaže nove oblike radne terapije u skladu sa mogućnostima Centra.
predlaže nadležnim organima nabavku neophodnog materijala i malog inventara za potrebe zanimanja
sastavlja izvještaje o svim obavljenim aktivnostima i njihovom cjelokupnom radu.
obučava se i obrazuje na savremenim načinima radne terapije.
organizuje i druge aktivnosti za sve korisnike koji prema svojim sposobnostima, interesu radnom i stručnom iskustvu mogu da učestvuju u nekim kreativnim i rekreativnim aktivnostima,
obavlja i druge poslove iz djelokruga rada ovog radnog mjesta po nalogu rukovodioca jedinice i direktora.
Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 1 na pola radnog vremena

7. Medicinska sestra – tehničar
Organizuje i provodi radnje sa korisnicima i vodi dokumentaciju o istim
priprema bolesnog pacijenta za medicinski pregled i pratnju
prisustvuje pregledu, dijeli dnevnu oralnu terapiju i kontroliše njegovu potrošnju
steriliše materijal za previjanje i instrumente, i kontroliše njihovu primjenu
poziva ljekara u hitnim slučajevima
aplicira primjenu parenteralne terapije,
mijenja katetere i ispira ih,
daje klizmu i provodi ostale intervencije po dobijanju naloga ljekara.
kontroliše vitalne znakove i rezultate u dnevnom izveštaju
vrši svakodnevnu zdravstvenu njegu i brigu o nepokretnim, poupokretnim i pokretnim korisnicima (pranje, presvlačenje, češljanje, sječenje noktiju, kupanje u kadi, masaža tjela, njegu usne šupljine, brijanje kao i šišanje nepokretnih korisnika)
vodi briga o dijetetskoj ishrani korisnika
učestvuje u distribuciji hrane i hrani nepokretne korisnike
redovno vrši previjanje, promjenu položaja korisnika, podizanje korisnika u kolicima i izvođenje na šetnju ili na terasu
u slučaju smrti poziva mrtvozornika, izvještava rukovodioca jedinice i umrlog sprema u izolaciju.
učestvuje u sprečavanju dugotrajnih komplikacija i učestvuje u multidisciplinarnom rešavanju problema.
nadgleda rad njegovatelja i odgovoran je za kompletan rad u smjeni
obavještava ljekara o promjenama u zdravstvenom stanju korisnika,
obavlja prijem korisnika,
uzima materijal za laboratorijske analize,
preduzima higijensko-epidemiološke mjere za prevenciju infekcija,
sarađuje sa službama Hitne pomoći u odsustvu ljekara,
piše svakodnevno izvještaj o radu (zdravstvenom stanju korisnika i učinjenim mjerama, posjetama i slično),
odgovara za pravilno čuvanje, rukovanje i odlaganje dokumentacije, odgovara za povjerena sredstva za rad i inventar,
realizuje sprovođenje ljekarskih naloga za specijalističke preglede, smještaj u bolnicu, i u okviru Centra obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta po nalogu ljekara, rukovodioca jedinice i direktora ustanove.
Rad se obavlja u smjenama. Za svoj rad odgovara rukovodiocu jedinice i direktoru ustanove.
Broj izvršilaca: 4

8. Njagovateljica
Obavlja opštu njegu o nepokretnim, poupokretnim i pokretnim korisnicima (pranje, presvlačenje, češljanje, sječenje noktiju, pomaže pri kupanju, kupanje u kadi, masaža tjela, njegu usne šupljine, brijanje kao i šišanje nepokretnih korisnika),
presvlači lični i posteljni veš korisnika,
vrši podjelu hrane i hrani korisnika po uputama med.tehničara,
sprovodi specijalnu njegu korisnika, pomaže med. tehničaru pri izvođenju medicinsko – tehničkih radnji i tretmana,
brine i odgovara za urednost ličnog veša korisnika, održava i odgovara za urednost, izgled i higijenu posteljine i pribora korisnika,
sprovodi higijenski tretman novoprimljenih korisnika,
pomaže korisnicima pri kretanju,
prati korisnike na preglede u Centru i van njega ili pri smještaju u bolnicu
odgovara za inventar i druga povjerena sredstva za rad, signalizira med. tehničaru zapažene promjene zdravstvenog stanja korisnika
obavlja postmortalnu njegu i popis ličnih stvari,
piše izvještaj o svom radu kao i o drugim zapažanjima bitnim za zbivanje u vezi sa korisnicima, posjetama i slično,
obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta po nalogu direktora, rukovodioca jedinice, medicinske sestre, i ljekara. Rad se vrši u smjenama.
za svoj rad odgovara med. tehničaru, rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 4

9. Spremačica
Čišćenje i higijensko održavanje podova, vrata, namještaja, sanitarnih čvorova, soba i drugih prostorija, održavanje ulaza zgrade, stepeništa, svakodnevno iznošenje smeća iz soba i odlaganje
pravilno rukovanje svim uređajima sa kojima radi,
trebuje potrošni materijal i brine o utrošku istog
čisti i održava i okolni teren Centra,
obavještava o uočenim kvarovima i nedostacima na objektu gdje radi, obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta po nalogu.
Rad se obavlja u smjenama.
za svoj rad odgovara medicinskoj sestri, rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 2.

10. Radnik u vešeraju
prima veš na pranje, prebrojava i utvrđuje u kom se stanju veš nalazi, potvrđuje prijem veša, pregledava da li je roba obilježena, pere, suši i pegla veš,
odnosi na pranje i peglanje i vraća lični veš i posteljinu korisnika, djeli čistu posteljinu,
stara se o adekvatnom pranju veša i pravilnom rukovanju mašinom za pranje i sušenje,
odgovara za inventar, utrošak materijala i kvalitet opranog veša, stara se o higijeni veš mašine i perionice,
trebuje sredstva za pranje, vodi evidenciju o izvršenom poslu i utrošenom materijalu,
obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta po nalogu medicinske sestre, rukovodioca jedinice i direktora.
rad se obavlja u smjenama. Za svoj rad odgovara rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 2

11. Glavni kuvar
organizuje i kontroliše rad kuhinje,
pravi raspored radnika u kuhinji
izrađuje jelovnik i odgovara za njegovo provođenje,
izrađuje normative jela i planira mjesečne potrebe za nabavku namirnica,
odgovara za utrošak materijala po normativima za ishranu, odgovara za kvalitet, kvantitet i ispravnost pripremljenih jela,
odgovara za higijenu kuhinjskog bloka,
obezbeđuje blagovremenost i kvalitet obroka,
obezbeđuje pravilnu upotrebu kuhinjskog bloka, inventara, osnovnih sredstava, mašina i aparata, inventara i ambalaže
trebuje namirnice iz magacina i organizuje evidentiranje svih izdatih kuhinjskih proizvoda,
vodi evidenciju prisustva radnika na poslu,
odgovoran je za kuhinjski inventar, vodi računa o roku upotrebe zaprimljenih namirnica u kuhinji i njihovom pravilnom uskladištenju
obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta.
rad se obavlja u smjenama. Z
a svoj rad odgovoran je rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 1.

12. Кuvar
radi na pripremi namirnica, priprema jela i odgovara za kvalitet istih, v
rši dnevni prijem potrebnih namirnica za izradu jela po jelovniku,
odgovara za utrošak namirnica prema normativima, za kvalitet, kvantitet i ispravnost pripremljenih jela,
evidentira izdate obroke,
odgovara za čistoću i urednost kuhinje, osnovnih sredstava i sitnog inventara koji se nalazi u upotrebi, odgovara za pravilno rukovanje sa istim.
radi i ostale poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta po nalogu glavnog kuvara, rukovodioca jedinice i direktora
rad se vrši u smjenam
za svoj rad odgovoran je glavnom kuvaru, rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 1.

13. Pomoćni radnik u kuhinji
priprema i obrađuje namirnice,
održava higijenu posuđa, pribora, uređaja i prostora, učestrvuje u pripremi obroka, vrši raspodjelu obroka korisnicima,
nakon završetka obroka sakuplja posuđe, brine o čistoći kolica za distribuciju hrane,
vodi računa o hlađenju hrane i pića i njihovom pravilnom skladištenju,
odgovara za osnovna sredstva i inventar koji koristi,
obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada i po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu glavnog kuvara, rukovodioca jedinice i direktora.
za svoj rad odgovara glavnom kuvaru, rukovodiocu jedinice i direktoru. Rad se vrši u smjenama.
Broj izvršilaca: 5.

14. Radnik obezbjeđenja-portir
obezbjeđuje i čuva sve objekte Centra, uređaje, mašine, opremu, imovinu i drugo od oštećenja, uništenja, krađe i drugih štetnih dejstva,
vrši kontrolu i evidenciju ulaska i izlaska svih lica u objekte Centra ( korisnika, zaposlenih, stranaka i dr.),
sprečava ulaske u objekte Centra neovlaštenim licima,
kontroliše sve objekte i po zapažanjima po potrebi za intervncije obavještava nadležne službe,
o svim zapažanjima i preduzetim mjerama vodi evidenciju i informiše rukovodioca,
daje potrebne informacije strankama i upućuje ih ,
sprovodi i kontroliše mjere zaštite od požara i vatrodojave i za isto je potrebno poznavanje informatike u službi elektro nadzora
stara se da vatrogasna sredstava budu raspoređena na odgovarajuća i određena mjesta, vodi evidenciju i kontroliše rokove ispravnosti protivpožarnih aparata, hidrantske mreže i drugih sredstava protivpožarne zaštite,
prima sve pošiljke za Centar koje stižu poslje radnog vremena,
obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta po nalogu
rad se obavlja u smjenama. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu jedinice i direktoru.
Broj izvršilaca: 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III Кandidati koji se prijavljuju na konkurs potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi za radna mjesta su :
-da je stariji od 18 godina,
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije kažnjavan i da se ne nalazi pod istragama kako je to zakonom propisano

Posebni uslovi za radno mjesto:
-Radno mjesto broj 1. / Samostalni stručni saradnik za pravne poslove
-VSS – VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, položen državni ispit, dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Radno mjesto broj 2. / samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove
-VSS – VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, diplomirani ekonomista, pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na radovima računovodstva i knjigovodstva, posjedovanje licence-certifikovani računovođa, položen državni ispit. Poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto broj 3. / Recepcionista
-SSS- IV stepen stručne spreme, društvene, tehničke, ekonomske struke, poznavanje rada na računaru, da govori i piše engleski jezik

Radno mjesto broj 4. / Socijalni radnih
-VSS – VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, diplomirani socijalni radnik, položen stručni ispit.

Radno mjesto broj 5. / Psiholog
VSS, VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, završen studij društvenih nauka – dipl.psiholog. Položen stručni ispit.

Radno mjesto broj 6. / Defektolog odnosno diplomirani specijalni edukator i rehabilitator
Posebni uslovi: VSS, VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, završen studij društvenih nauka – dipl.defektolog, diplomirani specijalni edukator i rehabilitator. Položen stručni ispit.

Radno mjesto broj 7. / Medicinska sestra / tehničar
SSS – IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola, medicinska sestra-tehničar i položen stručni ispit.

Radno mjesto broj 8. / Njagovatelj
КV radnik, završen kurs za njegovatelja

Radno mjesto broj 9. / Gavni kuvar
SSS- IV stepen stručne spreme, kuvar i 5 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Radno mjesto broj 10. / Кuvar
КV radnik – III stepen stručne spreme. КV kuvar, 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Radno mjesto broj 11. / Pomoćni radnik u kuhinji
– NК radnik, završena osmogodišnja škola.

Radno mjesto broj 12. / Radnik u vešeraju
– NК radnik, završena osmogodišnja škola.

Radno mjesto broj 13. / Spremačica
– NК radnik, završena osmogodišnja škola.
Radno mjesto broj 14./ Portir
КV radnik, III stepen stručne spreme, tehničkog smjera.

IV
Uz prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene kopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista ) računajući od dana objave Javnog konkursa.
Кandidati uz prijavu , osim potrebnih dokumenata mogu dostaviti i druge dokumente ( da su iz porodiica pogunulih boraca). Кandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost ovoj kategoriji imaju prednost u odnosu na istorangiranog kandidata.

V Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove v.d direktor Javne ustanove sa svakim kandidataom obaviće usmeni intervju. V.D direktor će kandidate o terminu održavanja usmenog intervuja pismeno obavijestiti na adresu kandidata, putem mob. telf. ili elektronskom poštom.
Sa svim kandidatima koji budu primljeni u radni odnos v.d direktor zaključiće ugovor o radu na određeno vrijeme u trajnju od šest ( 6 ) mjeseci uz uslov probnog rada do tri mjheseca.
U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, radni odnos će mu prestati bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju v.d direktor će donijeti odluku o prijemu slijedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.
Кandidati koji nosu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, biće pismeno obaviješteni, nakasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke o prijemu.

VI Javni konkurs će biti dostavljen JU Zavodu za zapošljavanje na objavljivanje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) dana od dana posljednje objave .

VII Prijave sa potrebnom dokumentacijomn dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu :
JU Gerontološki centar Derventa ul. Stevana Nemanje bb, 74400 Derventa.“NE OTVRAJ –PRIJAVA NA JAVNI КONКURS“ na radno mjesto pod rednim brojem____.
Neureden, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
JU nije obavezna vraćati dokumenta dostavljena uz prijavu. Кandidati koji ne budu pozvani na intervju odnsono kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu JU, uz predočenje lične karte.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 26

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.