Prijem 27 radnika Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Trebinje, Zvornik

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava raspisuje konkurs za

Prijem 27 radnika Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Trebinje, Zvornik

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

I – 1.    Poreska uprava

 

1.1.        Stručni saradnik za naplatu, Područni centar Banja Luka,

Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne                                       1 izvršilac

1.2.        Viši stručni saradnik za naplatu i usluge,

Područni centar BanjaLuka, Odjeljenje naplate za preduzetnike                 3 izvršioca

1.3.        Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,

Područni centar Banja Luka, Odjeljenje naplate za pravna lica                  3 izvršioca

1.4.        Mlađi poreski inspektor, Područni centar Banja Luka,

Odjeljenje za kontrolu                                                                                   2 izvršioca

1.5.        Viši stručni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava,

Područni centar Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka,

Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava                                                  3 izvršioca

1.6.        Stručni saradnik za poreske obveznikePodručni centar Banja Luka,

Područna jedinica Banja Luka, Odsjek za registraciju i usluge                   1 izvršilac

1.7.        Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Banja Luka,

Područna jedinica Srbac                                                                              2 izvršioca

1.8.        Stručni saradnik – poreski izvršitelj, Područni centar Bijeljina,

Odjeljenje naplate za pravna lica                                                                1 izvršilac

1.9.        Stručni saradnik – poreski izvršitelj, Područni centar Bijeljina,

Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                                     1 izvršilac

1.10.     Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Bijeljina,

Područna jedinica Bijeljina                                                                         2 izvršioca

1.11.     Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar Doboj,

Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                                     1 izvršilac

1.12.     Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,

Područni centar Doboj, Odjeljenje naplate za pravna lica                          1 izvršilac

1.13.     Načelnik Odjeljenja za kontrolu, Područni centar Doboj,

Odjeljenje za kontrolu                                                                                   1 izvršilac

1.14.     Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,

Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje naplate za pravna lica       1 izvršilac

1.15.     Viši stručni saradnik za obradu predmeta,

Područni centar Istočno Sarajevo, Područna jedinica

Istočno Novo Sarajevo                                                                                  1 izvršilac

1.16.     Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Prijedor,

Područna jedinica Prijedor                                                                          1 izvršilac

1.17.     Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Trebinje,

Područna jedinica Foča                                                                                1 izvršilac

1.18.     Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar Zvornik,

Područna jedinica Zvornik                                                                           1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Evidentira obaveze za plaćanje kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, postupa po navedenim zahtjevima, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, prati naplatu i preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima za obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija institucija i drugih organizacionih dijelova PORS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezano za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudniu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učstvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Obavlja terensku i kancelarijsku kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupka prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza kod preduzetnika i fizičkih lica iz nadležnosti centra, izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanja u vezi sa kontrolom, obavlja kontrolu podnošenja zahtjeva za fiskalizaciju, donosi rješenja o fiskalizaciji i ostale poslove vezane za fiskalizaciju uključujući i kontrolu registracije ostvarenog prometa preko fiskalnih kasa, obaviještava PJ o izmirenim obavezama u vezi sa odjavom JIB, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, učestvuje u vođenju manje složenih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Prima, obrađuje i u IS PORS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Prima, obrađuje i u IS PORS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Po nalogu načelnika odjeljenja učestvuje u postupku prinudne naplate, prikuplja informacije i priprema dokumentaciju o imovini i imovinskim pravima poreskog dužnika i povezanih lica, preduzima mjere prinudne naplate, vrši popis, pljenidbu i druge potrebne mjere u okviru postupka prinudne naplate, vrši obezbjeđenje i po potrebi uskladištenje oduzete imovine, učestvuje u postupku licitacije i direktnih prodaja, vrši predaju imovine kupcima ili ustupanje Republici Srpskoj, obavlja administrativne poslove za odjeljenje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Po nalogu načelnika učestvuje u postupku prinudne naplate, prikuplja informacije i priprema dokumentaciju o imovini i imovinskim pravima poreskog dužnika i povezanih lica, preduzima mjere prinudne naplate, vrši popis, pljenidbu i druge potrebne mjere u okviru postupka prinudne naplate, vrši obezbjeđenje i po potrebi uskladištenje oduzete imovine, učestvuje u postupku licitacije i direktnih prodaja, vrši predaju imovine kupcima ili ustupanje Republici Srpskoj, obrađuje i evidentira obaveze za plaćanje kazni, kontinuirano prati naplatu po izdatim rješenjima i preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po tim rješenjima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Prima, obrađuje i u IS PORS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PORS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PORS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Rukovodi radom Odjeljenja, ostvaruje neposredni nadzor nad planom rada inspektora, utvrđuje prioritete među dodijeljenim predmetima, organizuje i obezbjeđuje zakonito, pravilno, blagovremeno i jednoobrazno izvršavanje svih poslova u odjeljenju, prati rad inspektora i daje prijedlog ocjena rezultata rada, stara se o poštovanju radne discipline i primjenu Kodeksa ponašanja zaposlenih u PURS, stara se izvršenju planova kontrola, analizira rezultate rada inspektora i predlaže mjere za poboljšanje kvalitetea njihovog rada, učestvuje u izboru poreskih obveznika za kontrolu, te radi mjesečne planove kontrola, raspoređuje zahtjeve za inicijalnu fiskalizaciju i druge zahtjeve u vezi sa fiskalizacijom fiskalnih kasa, obavlja potrebna evidentiranja o planiranim i sprovedenim kontrolama u službenim evidencijama PURS u skladu sa važećim uputstvima, objedinjuje mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o radu Odjeljenja, odgovara na dopise drugih organa u okviru međusobne saradnje sa drugim organima, planira kontrole i izrađuje dnevne izvještaje o kontrolama evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa, pruža stručnu pomoć obveznicima u vezi sa fiskalizacijom, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PORS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevi obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, provodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, obavlja i duge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

 

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Prima, obrađuje i u IS PORS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Prima, obrađuje i u IS PORS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, provodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, obavlja i duge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, upravna ili tehnička); IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci ili jednu godinu iskustva na inspekcijskim poslovima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna); IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna); IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

 Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne

i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

„Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) diplome o završenoj srednjoj školi za radno mjesto označena pod brojem:

1.1.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.16.; 1.17.

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike

Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

g)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.4., 1.8. i 1.9. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       diplome o završenoj srednjoj školi za radno mjesto označena pod brojem: 1.1.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.16.; 1.17.

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       vozačke dozvole „B kategorije” za radna mjesta označena pod brojem: 1.4.; 1.8. i 1.9.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=5105

Broj izvrsilaca: 27

Datum isteka: 15.12.2018

Datum objave: 03.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.