fbpx

Prijem 28 radnika Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Ovaj oglas je istekao

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Prijem 28 radnika Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Temeljem čl. 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( Službene novine HNŽ br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 9 Pravilnika o unutarnjoj orgaizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ( ur. br. 01-1272/09 od 05.11.2009.), Pravilnika o kriterijima zasnivanja radnog odnosa s novim uposlenicima u Srednjoj strojarskoj školi Fausta Vrančića (ur. br. 01-1273/09 od 05.11.2009.), Kolektivnog ugovora za oblast srednjoškolskog odgoja i obrazovanja HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 62/16), te  Odluke Školskog odbora br. 01-367/2020. od 31.08.2020. godine., raspisujem se

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih djelatnih mjesta

a) na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa funkcije, a najdulje do 15.07.2021. godine

 1. nastavnik stručno-teorijskih predmeta područje rada strojarstvo – 22 sata tjedno – 1 izvršitelj

b) na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa bolovanja, a najdulje do 15.07.2021.

 1. nastavnik engleskog jezika – 19 sati tjedno – 1 izvršitelj
 2. nastavnik katoličkog vjeronauka – 11 sati tjedno – 1 izvršitelj
 3. nastavnik stručno-teorijskih predmeta područje rada grafika – 22 sata tjedno – 1 izvršitelj

c) na određeno vrijeme:

1. nastavnik praktične nastave područje rada strojarstvo – 14 sati tjedno – 1 izvršitelj

2. nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 6 sati tjedno – 1 izvršitelj

3. nastavnik predmeta katolički vjeronauk – 2 sata tjedno – 1 izvršitelj

4. nastavnik politike, gospodarstvo, demokracija i ljudska prava – 6 sati tjedno -1 izvršitelj

5. nastavnik engleskog jezika – 9 sati tjedno – 1 izvršitelj

7. nastavnik stručno-teorijskih predmeta rada strojarstvo – 21 sat – 1 izvršitelj

8. nastavnik informatike – sati tjedno -1 izvršitelj

9. nastavnik osnova računalstva – 2 sata tjedno – 1 izvršitelj

10. nastavnik likovne umjetnosti – 4 sata tjedno -1 izvršitelj

11. nastavnik glazbene umjetnosti – 1 sat tjedno -1 izvršitelj

12. nastavnik teorije dizajna – 2 sata tjedno – 1 izvršitelj

13. nastavnik fotografija i film – 2 sata tjedno -1 izvršitelj

14. nastavnik elektrotehnike – 6 sati tjedno – 1 izvršitelj,

15.nastavnik matematike – 3 sata tjedno – 1 izvršitelj

16. nastavnik računalstva – 7 sati tjedno – 1 izvršitelj

17. nastavnik organizacije obrta – 1 sat tjedno – 1 izvršitelj

18. nastavnik grafičkog dizajna – 4 sta tjedno – 1 izvršitelj

19. nastavnik vizualnih komunikacija – 4 sata tjedno – 1 izvršitelj

20. nastavnik osnova promotivnih aktivnosti – 2 sata tjedno – 1 izvršitelj

21.nastavnik izrade web stranica – 6 sati tjedno – 1 izvršitelj

22. nastavnik programiranja za web – 8 sati tjedno – 1 izvršitelj

23. nastavnik baze podataka -2 sata tjedno – 1 izvršitelj

24. nastavnik etike – 1 sat tjedno – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

Za sva djelatna mjesta pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete :

1.  VSS odgovarajućeg smjera

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginalnu ili ovjerenu kopiju):

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Izvod iz MKR
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi-ovjerena kopija
 • Prosjek ocjena sa završenog studija
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako ga posjeduje)
 • Potvrda o radnom iskustvu u struci
 • Dokaz o vremenu čekanja na posao od stjecanja tražene stručne spreme
 • Mišljenje prethodnog poslodavca

Napomena: Člankom 7.Stavak 1. točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Službene novine F BiH broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17) određeno je da branitelji i članovi njihove obitelji imaju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima (priložiti dokaz)

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će obavljen razgovor (intervju), u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Prijave sa točnom adresom, e-mailom i dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta s naznakom „za natječajno povjerenstvo“ dostaviti na adresu :

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Kralja Zvonimira br. 24

88 000  M o s t a r

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 28

Datum isteka: 30.09.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.