fbpx

Prijem 3 kandidata / izvršioca mašinskog smjera TRB Bratunac

TRB, konkurs za posao

Na osnovu člana 56.Statuta Akcionarskog društva za prizvodnju i remont AD „TEHNIČКI REMONT“Bratunac, a radi ukazane potrebe ,Direktor preduzeća objavljuje JAVNI КONКURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont A.D. „TEHNIČКI REMONT“ Bratunac

Prijem 3 kandidata / izvršioca mašinskog smjera TRB Bratunac

Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont „TEHNIČКI REMONT“ A.D. Bratunac vrši prijem tri (3) kandidata/izvršioca u radni odnos na određeno vrijeme i to:

 1. Кontrolor za završnu kontrolu proizvoda
 2. Кontrolor kvaliteta proizvodnje i remonta
 3. Кontrolor kvaliteta proizvodnje pirotehničkih sredstava

Kandidati koji se prijavljuju na oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta moraju ispunjavati sledeće uslove:

Opšti uslovi:

 • Da su državnjani Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da su punoljetani,
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi:

 • VŠS/SSS/VKV (Mašinskog smjera),
 • stepen stručne spreme: VI/V/IV/,
 • radno iskustvo na poslovima kontrole kvaliteta mašinski obrađenih djelova, podsklopova i sklopova,
 • poznavanje i čitanje konstrukcione, tehnološke i prateće dokumentacije,
 • strani jezici: Engleski jezik (B1 – B2 nivo),
 • poznavanje rada na računaru (Word, Excel),
 • vozačka dozvola „B“.

Opis poslova:

 • kontrola kvaliteta mašinski obrađenih djelova, podsklopova i sklopova, (procesna, završna),
 • ovjera propisanih dokumentovanih informacija (prateća dokumentacija-status kvaliteta proizvoda – dobro, neusklađeno, škart na osnovu ispunjenosti zahtjeva kvaliteta propisanim ovjerenim dokumentovanim informacijama po planu kontrolisanja, odnosno planu kontrole),
 • izrada propisanih dokumentovanih informacija (Mjerni list – Izvještaj kontrole, Prijava neusklađenosti, Prijava o šteti na priozvodu …),

Kakvu osobu tražimo:

 • Osobu koja je proaktivna, komunikativna, poštuje profesionalnu radnu etiku,
 • samostalna u obavljanju zadataka, sa izraženom ličnom i poslovnom inicijativom,
 • istrajna, timskog duha koja je usmjerena na postizanje rezultata i realizaciju postavljenih ciljeva,
 • posvećena, sistematična, analitična i precizna u radu, spremna da preuzme odgovornost.

Šta mi nudimo:

 • Rad u kompaniji sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom koja izuteno brzo napreduje i širi obim poslovanja,
 • dinamično i izazovno internacionalno okruženje i poslovanje,
 • adekvatno vrednovanje rezultata rada uz mogućnost stimulativne zarade,
 • mogućnost stručnog razvoja i usavršavanja,
 • samostalno donošenje odluka u okviru službe.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani radi dalje selekcije

Potrebna dokumentacija:

 • Radna biografija (CV),
 • diploma završene škole,
 • dokaz o stečenom radnom iskustvu,
 • sertifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom obrazovanju i poznavanju engleskog jezika.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: Ulica Podgradačka 11, Bratunac 75420, sajta firme www.trb.ba (opcija career) ili putem opcije “Prijavite se”.

Kontakt telefon: +38756 490 461, +387 66 585 633
Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 30.06.2021

Datum objave: 31.05.2021


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.