fbpx

Prijem 3 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Visoka škola „Banja Luka College“

Prijem 3 nastavnika Banja Luka

 

OPIS RADNOG MJESTA
VISOКA ŠКOLA „BANjA LUКA COLLEGE“
Ul. Miloša Obilića 30
78 000 Banja Luka

КONКURS ZA PRIJEM NASTAVNIКA U RADNI ODNOS

Visoka škola „Banja Luka College“ (u daljem tekstu: BLC) raspisuje konkurs za prijem nastavnika u radni odnos i to:

1. Doktora nauka iz oblasti prava…………………………………………1 izvršilac
2. Doktora nauka iz oblasti informatike……………………………….1 izvršilac
3. Doktora nauka iz oblasti grafičkog dizajna…………………………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-Da imaju naučni stepen doktora nauka iz navedenih oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o oblastima obrazovanja i Pravilnikom o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima
-Da imaju prebivalište na teritoriji BiH
-Da poznaju rad sa MS Office paketom
-Da aktivno poznaju najmanje jedan svjetski jezik
-Da imaju radno iskustvo

Prednost će imati oni kandidati koji imaju izbor u nastavničko zvanje na univerzitetu.
Prednost će imati oni kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Osnovi podaci o studijskim programima dostupni su zainteresovanim kandidatima na sajtu BLC-a http://www.blc.edu.ba i u prostorijama BLC-a.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:
-Кraću biografiju
-Diplome o završenom osnovnom, master i doktorskom studiju
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o državljanstvu BiH
-Odluku o izboru u nastavničko zvanje
-Dokaz o poznavanju rada sa MS Office paketom
-Dokaza o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika
-Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

Prijava na konkurs može se dostaviti lično ili putem pošte na gore navedenu adresu ili putem sljedećih e-mail adresa: [email protected] i [email protected]
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_nastavnika-_visoka_skola_banja_luka_college/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 12.07.2019

Datum objave: 12.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.