fbpx

Prijem 3 nastavnika Gornji Ribnik

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Desanka Maksimović“, Gornji Ribnik

Prijem 3 nastavnika Gornji Ribnik

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Desanka Maksimović“, Gornji Ribnik
Rade Jovanića 38, Gornji Ribnik

r a s p i s u j e

К O N К U R S
Za nastavni kadar u školskoj 2019/2020.godini

Profesor fizike ………………………12 časova, jedan izvršilac, do kraja školske 2019/2020.godine
Profesor matematike …………………16 časova, jedan izvršilac, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
Profesor hemije ………………………… 8 časova, jedan izvršilac, do povratka radnika sa javne funkcije

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/08,71/09, 104/11 i 44/17) i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Izvod iz MКR ili kopija lične karte
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 76/15)
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu)
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 76/15)
potrebno je priložiti :
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
-Dokaz o stažu ( ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)
-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Кonkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.
Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ“Desanka Maksimović“ u Gornjem Ribniku, 23. avgusta 2019.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.