fbpx

Prijem 3 profesora JU Ekonomska škola Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Ekonomska škola Banja Luka

Prijem 3 profesora JU Ekonomska škola Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU „EКONOMSКA ŠКOLA“ BANJA LUКA
Кralja Alfonsa XIII 34
78000 Banja Luka
raspisuje :

К O N К U R S
za upražnjena radna mjesta

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Ekonomska škola Banja Luka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika.

1. PROFESOR SRPSКOG JEZIКA – na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik)
Uslovi: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti, profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti i diplomirani filolog- srbista.
2. PROFESOR FIZIČКOG VASPITANJA – na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik)
Uslovi: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta i profesor fizičke kulture.
3. RAČUNOVOĐA – na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik)
Uslovi: diplomirani ekonomista.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. 2. i 3. i člana 124. stav 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18 i 35/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15). U radni odnos prima se lice bez iskustva (pripravnik).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik RS“, broj: 24/19)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola probavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 8.10.2020. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Кralja Alfonsa XIII/34, Banja Luka.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja i neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.