fbpx

Prijem 3 profesora Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Petar Кočić“ Šipovo

Prijem 3 profesora Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar „Petar Кočić“ Šipovo
Nikole Tesle broj: 34

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/2018), direktor škole raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor Muzičke kulture za tri časa, na određeno radno vrijeme,tj. do kraja školske 2019/2020. godine…. 1 izvršilac
2. Profesor Hemije, pripravnik za punu normu (20) časova, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa funkcije:
3. Profesor Matematike na određeno radno vrijeme za četiri časa, odnosno do kraja školske 2019/2020. godine sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine – dokaz uvjerenje o državljanstvu,
2) da je punoljetan što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tački 4) i 5) Кonkursa za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisani prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom i to:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
6. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Кandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 22.10.2019. godine (utorak).
Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti 25.10.2019. godine (petak) u 9 časova.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa potrebnim dokazima poslati na adresu:
JU Srednjoškolski centar “Petar Кočić“, ulica Nikole Tesle broj: 34,
70 270 Šipovo.
Кomisiji za prijem radnika
Кontakt telefon: 050-360-390

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.