fbpx

Prijem 3 profesora Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ Banja Luka

KONKURS za prijem na radna mjesta

Prijem 3 profesora Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Srednjoškolski centar „LjUBIŠA MLADENOVIĆ“
Despota Stefana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka

KONKURS
za prijem na radna mjesta

1.Profesor informatičke grupe predmeta – 1 izvršilac , na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021/2022. godine, za 20 časova sedmično, puna norma.
2.Profesor elektrotehničke grupe predmeta – 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021/2022. godine, za 12 časova sedmično.
3.Profesor matematike – 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021/2022. godine, za 16 časova sedmično.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ br. 41/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“ 29/12, 25/14 i 83/15).

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati za radno mjesto su:
pod rednim brojem 1) VSS – diplomirani inžinjer informacionih tehnologija, opšti smjer; diplomirani inžinjer elektrotehnike, smjer računarstvo i programiranje; diplomirani inžinjer elektrotehnike, smjer računarstvo i automatika; profesor informatike, diplomirani matematičar – informatičar.
pod rednim brojem 2) VSS – fakultet elektrotehničkog smjera – VII stepen , diplomirani inžinjer elektrotehnike, diplomirani inžinjer elektroenergetike, diplomirani inžinjer elektronike, profesor elektrotehnike.
pod rednim brojem 3) VSS – VII stepen – profesor matematike, diplomirani matematičar, profesor matematike i informatike, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar i informatičar i profesor matematike i fizike.

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– motivaciono pismo,
– biografiju,
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– pismo preporuke, nagrada, pohvala i slične dokumente, ukoliko ih posjedujete
– uvjerenje da pravosnažnom presudom nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana.

Zainteresovani kandidati dostavljaju kopije traženih dokumenata i ista se ne vraćaju kandidatima koji ne budu primljeni na traženo radno mjesto.
Kandidat koji bude primljen na radno mjesto, prije potpisivanja Ugovora o radu, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u nastavi.
Prijave se podnose na adresu: Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“, Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA ANGAŽOVANjE NASTAVNOG KADRA“.

Konkurs je otvoren do 28.07.2021. dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.