fbpx

Prijem 3 profesora Velilka Bukovica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ Milan Rakić “

Prijem 3 profesora Velilka Bukovica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “MILAN RAКIĆ” V.BUКOVICA, DOBOJ

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.Profesor/nastavnik njemačkog jezika, (10 časova)- 1 izvršilac na određeno vrijeme do povretka radnika sa bolovanja.
1.Profesor/nastavnik engleskog jezika, (2 časova)- 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20.godini.
1.Profesor/nastavnik muzičkog vaspitanja, (2 časova)- 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20.godini.
1.Profesor/nastavnik biologije, (4 časa)- 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2019.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Opšti uslovi:- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,- da je stariji od 18 godina.
Posebni uslovi:- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu, i -uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili ili maloljetnim licem.

Uvjerenja za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.
Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18). i to:
– Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
– Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja, Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18, 26/19)

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: Javna ustanova osnovna škola „ Milan Rakić “, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 27.08.2019.godine,sa početkom u 8,00 časova, a koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.