Prijem 3 radnika Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

SŠC„ Milorad Vlačić“ Vlasenica

Prijem 3 radnika Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
1.Stručni saradnik pedagog, puna norma, lice bez iskustva (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja)
2.Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2019 godine.
3.Nastavnik islamske vjeronauke, 1 čas redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2019 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Opšti uslovi
1.da je državljanin Republike Srpske, ili BiH
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima,
4.da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata
II Posebni uslovi
Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnazijama, i to:
1.Za radno mjesto pod brojem 1. diplomirani pedagog, profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog – pedagog, profesor ravnopravne dvopredmetne gurpe predmeta od kojih je jedan pedagogija
2.Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Teološki fakultet.
3.Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Teološki fakultet.

III Potrebna dokumentacija:
-Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Izvod iz matične knjige državljana,
-Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),
-Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),
-Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
-Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 24.10.2018.godine u prostorijama škole sa početkom u 11:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711
Prijave sa dokumentima slati poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Sšc„ Milorad Vlačić“ Vlasenica Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_radnika_-_ssc_milorad_vlacic_vlasenica/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 18.10.2018

Datum objave: 10.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.