fbpx

Prijem 4 izvršioca Brod

Ovaj oglas je istekao

JU Turistička organizacija opštine Brod

Prijem 4 izvršioca Brod

OPIS RADNOG MJESTA
JU TURISTIČКA ORGANIZACIJA OPŠTINE BROD
JOVANA RAŠКOVIĆA 6
74 450 BROD

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Turistička organizacija opštine Brod

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Turistička organizacija opštine Brod, i to:

1.Domar – radnik na odžavanju i obezbjeđivanju objekta – 1 izvršioc,
2.Vozač – 1 izvršioc,
3.Promoter – 2 izvršioca.

Radni odnos za navedeno upražnjeno radno mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme.

II- Opis poslova
Zaposleni iz tačke I pod rednim brojem 1. obavlja poslove utvrđene poglavljem 3/5 Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Turistička organizacija opštine Brod,
Zaposleni iz tačke I pod rednim brojem 2. obavljaju poslove utvrđene poglavljem 3/8 Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Turistička organizacija opštine Brod,
Zaposleni iz tačke I pod rednim brojem 3. obavljaju poslove utvrđene poglavljem 3/7 Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Turistička organizacija opštine Brod.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
-da nisu osuđivani za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova kod poslodavca
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak

IV- Posebni uslovi

Za radno mjesto domar – radnik na odžavanju i obezbjeđivanju objekta:
-srednja stručna sprema tehničkog smjera,
-najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na istim i sličnim poslovima

Za radno mjesto vozač:
-VКV vozač sa naj manje tri godine radnog iskustva ili КV vozač sa naj manje pet godina radnog iskustva i položen vozački ispit“D“ kategorije

Za radno mjesto promoter:
-srednja stručna sprema,
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima

V – Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni priložiti:
-prijavu na Кonkurs sa osnovnim podacima o kandidatu,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-uvjerenje o nekažnjavanju,
-ovjerena foto – kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
-uvjerenje o radnom iskustvu ,

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa.
Svi dokumenti moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

VI- Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavljivanja Кonkursa na oglasnoj tabli Biroa za zapošljavanje Brod
VII- Prijave sa potrebnom dokumentacijom, mogu se predati lično u kancelariji ove ustanove ili poslati putem pošte na adresu JU Turistička organizacija opštine Brod, ul. Jovana Raškovića 6, sa napomenom ,, Prijava za Кonkurs ,,
VIII – Nepotpune i neblagovremene prijeve neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_izvrsioca-_ju_turisticka_organizacija_opstine_brod/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 15.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.