Prijem 4 nastavnika Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Kneževo

Prijem 4 nastavnika Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA

I.Na određeno vrijeme od 22.01. 2018. godine do 30.06.2018. godine sa radnim iskustvom najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom:

Nastavnik/profesor za nastavni predmet:
1. Matematika-fizika puna norma………………………………………1 izvršilac.
2. Ruski jezik 4 časa………………………………………………………..1 izvršilac.
3. Fizika 6 časova ………………………………………………………….1 izvršilac,
4. Demokratija i ljudska prava 2 časa…………………………………1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. Glasnik RS“, br. 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“ br.77/09,86/10,25/14 i 76/15).Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6.i člana 113. stav 5.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu dostaviti dokumentaciju:
1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3)dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
9)uvjerenje o državljanstvu-državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
10)izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte.
Kandidat koji bude primljen po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti intervju u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi „Sl.gl.RS“ broj 102/14, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi „Sl.gl.RS“ broj:45/16, dana 22.12.2017. godine u 13,00 časova.Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervju, smatraće se da je odustao od konkursa.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave
neće se razmatrati.

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti kopije svih dokumenata koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.
Kontakt telefon: 051/597-123-škola.

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 14.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.