fbpx

Prijem 4 nastavnika Koraj

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Dositej Obradović“ Кoraj

Prijem 4 nastavnika Koraj

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Osnovna škola „Dositej Obradović“
Кoraj, Akademika M. Begića 1, 75247 Кoraj
tel.: 055/666-010, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 139. stav (3) tačka 15), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18) i dobijene saglasnosti od aktiva direktora, rapisuje se

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike na 4 časa – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.08.2020. godine.
2. Nastavnik engleskog jezika na 6 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnika sa porodiljskog odsustva a najdalje do 31.07.2020. godine.
3. Nastavnik francuskog jezika na 8 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.08.2020. godine.
4. Nastavnik islamske vjeronauke na 7 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.
Za sva radna mjesta pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ako ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
b) uvjerenje o državljanstvu,
v) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
g) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
ž) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
z) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
l) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
lj) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti… škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.
Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović“, Akademika M. Begića 1, 75247 Кoraj.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ,,Dositej Obradović“, 30. 08. 2019. godine u 08:00 časova.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.